Bemutatkozás Asztrológia Elemzés Oktatás Publikációk Kapcsolat
  
menu

Töröcsik Mari horoszkóp-elemzése

A művésznő születési képlete

A bolygók többsége és az Asc. a horoszkóp első negyedében, levegő és víz elemű jegyekben, a mérlegben és a skorpióban található. A földet a bak Mars a tüzet a nyilas Jupiter képviseli. A minőségi felosztás szerint leghangsúlyosabb a kardinális minőség, ilyen jegyekbe esnek a horoszkóp tengelyei is. Kardinális energiái biztosították az erőt ahhoz a nagy fokú összpontosításhoz, amely szerepekben gazdag szinészi pályája során, átütő erejű, hiteles alakításaihoz szükségesek voltak.

A horoszkóp legfontosabb üzenete a mérleg témája.

E jegy hangsúlyosságát mutatja, a mérleg Ascendens, és hogy ura a Vénusz, valamint a Hold is szintén a mérleg jegyében, az I. Házban áll.

Törőcsik Mari harmónikus, szép külsővel megáldott, a szépség, a művészetek iránt vonzódó, önmegvalósítását is ezen a területen kereső ember.

 - Már hét éves kora óta kötődött a szinház világához. Édesapjával gyakran feljártak Pestre, szinházba. Megtekinthette a kor nagy művészeinek játékát, Fedák Sárítól Mészáros Ágiig. Mészáros Ági, Moliere: a Nők iskolája című darabjában, oly nagy hatással volt rá, hogy kezdő szinésznő korában, a Nemzetiben nem merte elvállalni ugyanazt a szerepet. Nagyapja kis falusi mozijában minden filmet háromszor vetítettek, és ő mind a háromszor meg is nézte azokat. A zenei pálya is erősen vonzotta. Kitűnő ének hangja volt, egy véletlenen múlt, hogy nem zenei szakközépiskolába került.

Alap hangulata csendes, kissé szomorkás, ami a tűz elem szerény jelenlétére utal.

 - Szinészetére jó ideig az volt a jellemző, hogy igényelte a rendező pontos, részletes instrukcióit, melyek alapján finom, ösztönös megérzései segítségével formálta meg szerepeit.

Beállítottsága inkább befelé forduló, (személyi bolygók a horizont alatt helyezkednek el)

Szeretetre méltó lényével könnyen létesít jó emberi kapcsolatokat és erre belső késztetése is van.

 

A Holdat érő három kihívó fényszög közül, a X. házban álló Plútó kvadrátja a legjelentősebb. E fényszög által kiváltott nagy lelki feszültségek, félelmek pontos mibenlétét, csak a horoszkóp tulajdonosa, vagy hozzá közel álló személy ismerheti.

Látható viszont a képletből az a lehetőség, és mint tudjuk ez realizálódott, hogy Törőcsik Mari ezt a feszültséget alkotó energiává transzformálja át .A hivatást jelölő X. ház csúcsa az MC, a rák jegyében áll, melynek ura a Hold ennek az életterületnek a megnyilvánulásait behozza az 1. házba, vagyis önmegvalósítását, énje kiteljesedését hivatása gyakorlása által érte el. Ehhez a kibontakozáshoz merített erőt a Plútó kvadrátjából.

A Mars kvadrátból adódó feszültség egész életében cselekvésre, újabb és újabb teljesítmények, elérésére késztette.

 - A vele készített interjú kötetben nyilatkozik arról, hogyan élte meg sikereit: „A sikereimet rögtön az első eufórikus pillanat után megkérdőjeleztem. Nem tehetek róla ilyen a természetem. Még hallom a tapsot, de már arra gondolok, hogyan tudok majd előbbre lépni a következő szerepemmel.”

A Uránusz szembenállása az egzakt értéktől távoli fényszög. Nem túl erős hatása szintén kifejeződik az előbbi idézetben. Nem tudott felszabadultan örülni a jelen sikerének, mert a múltban elszenvedett kudarcok (bukások) megrendítették amúgy sem erős önbizalmát és emiatt, már a jövő beli új feladatok kihívásai foglalkoztatták.

A Vénusznak a Marssal, a VII. ház urával alkotott kvadrátja jelzi, hogy társkapcsolataiban sok problémával kellett megküzdenie. Háromszor ment férjhez, mire megtalálta igazi társát Maár Gyula személyében.

 

A másik fontos téma a skorpió. Ebben a jegyben áll a Nap és a Merkúr.

 

A skorpió Nap, vagyis a tudatos én legfőbb célja a létezés mélységeibe való behatolás, intenzív érzelmei és intúiciójának ereje segítségével. Ura a Plútó a X. házból trigonnal támogatja a már a 3. ház hatáskörébe tartozó Napot erősítvén ezzel a skorpiós energia áradását. Tehát a lét mélységeinek intenzív átélését a kommunikáció segítségével valósítja meg. Az uralmi láncolat összekapcsolja ezt a hivatással és az önmegvalósítással. Önmegvalósítását művészetének kiteljesedésén keresztül éri el, melynek eszköze a kommunikáció, mely a 3. ház által jelzett életterület.

 - Alakításaira a mély átélés, erős érzelmek jellemzők, amelyeket nem látványos, harsány eszközökkel, hanem finom rezdülésekkel, metakommunikációval segít kifejezésre juttatni.

A Nap együttállása a nyilas jegyű Jupiterrel erősíti hitét, növeli vágyát az önérvényesítésre, arra, hogy valami nagyot alkosson, felhívva ezzel mások figyelmét és kivívja elismerésüket. Ezek a motívációk nagyon fontosak egy alkotóművész számára.

A saját jegyében álló Jupiter optimista, derűs életszemléletet biztosít, és hitet ad az élet értelmében és egy magasabb rendben..

A Szaturnusz kvadrátja, főleg pályája kezdeti szakaszán gyengítette önmagába vetett hitét, hogy meg tud-e felelni szerepei kihívásának. Ezt az agályát növelte, hogy évekig nem kapott szinházi szerepet, csak filmekben játszhatott. Ez a fényszög gátolta érzelmei kimutatásában is, sokáig nehezen tudott sírni, vagy nevetni a szinpadon.

A szintén a skorpióban álló Merkúr, mély átütő erejű kommunikációjával, a dolgok alapos megismerésének igényével, intenzív észjárásával segíti megvalósítani a Nap céljait. Ehhez további energiát biztosít a Mars majdnem pontos és közeledő szextilje, mely határozottabbá, energikusabbá teszi kommunikációját. Az intelektuális és a testi energia harmónikus kapcsolata teszi lehetővé, hogy Törőcsik Mari, arcának, kezének apró, finom mozdulataival is intenzíven közvetítse gondolatait, érzelmeit.

A Merkúrt a Neptunusz is szextillel támogatja a 12. Házból, a halak mundán házából, ezzel felerősítve a neptunuszi hatást. Ez az energia a gondolkodást finomabbá, érzékenyebbé teszi, és irányát a spirituális kérdések felé terelheti.

A bak jegyében álló Mars erőt és kitartást adott ahhoz a küzdelmes munkához, amely a világ- sikert aratott Körhinta elragadóan bájos, de még ösztönösen játszó, naív Marijából Magyarország legnagyobb élő szinésznőjévé emelte. A bak konzervatizmusa, tekintély tisztelete segítette abban, hogy a vele dolgozó rendezők elképzeléseit a legjobb tudása szerint maradéktalanul megvalósítsa.

 - Már elismert szinésznő volt, amikorVaszilijev a híres orosz rendező egy Csehov darab próbáján órákig mondatott vele egy-két és fél oldalas szöveget, mire jónak találta. A vele próbáló Udvaros Dorottya közben már sírva fakadt, ezt a „kínzást” látva.

A halak jegyű Szaturnusz Törőcsik Mari mély vallásos hitére utal, mely kapaszkodót, szilárd lelki támaszt nyújtott számára az életben, első sorban a 6. Ház által jelzett területen, munkahelyén, a szinházban a közönség és a szinművészet szolgálatában. Itt találta meg azt a kemény munkát, felelőségvállalást, amely szükséges volt személyisége végső kialakulásához.

 

Megjegyzés: Munkámhoz felhasználtam Szabó G. László: Vasrózsa című könyvét, amely a vele készült, az egész életét átfogó hosszú beszélgetések sorozata... .

 Félix Iván