PRÉSHZ
TÁRSASÁG AZ EURÓPAI ÉRTÉKEK TERJESZTÉSÉÉRT
ALAPÍTVA 1993-BAN BUDAPESTEN

Balassi Bálint-emlékkard

A XVI. századi európai költészet egyik legnagyobb alakja a magyar Balassi Bálint. Kalandos sorsot élt, sosem volt a hatalom kedvence, s fiatalon - alig negyvenévesen - halt bele csatában szerzett sebesülésébe. Adva van tehát az irodalmi kultusz több feltétele is. Költészete a teljes nemzethez szól: földműves és professzor, ifjú és öreg egyaránt lel strófái közt szívet dobogtatót. Emberségből példát, vitézségből formát mindeneknek adó alakja megelevenedik a harmadik évezredben is. Híven érzékelteti mindezt, hogy a Balassi Bálint-emlékkarddal díjazott poétáink többsége felmutathat életművében néhány, Balassinak szánt verset.
A kardátadás, a Bálint napján 1997 óta Budán megrendezett ünnepség nemcsak az irodalmi élet eseménye. Színművészeinknek is rang verset mondani ezen alkalommal: 1999-ben Sinkovits Imre szavalta a költeményeket. Szívügyének tekinti e díjat a kuratóriumi elnök, az országépítő Makovecz Imre, aki a forradalomban harcosként elesett költőnk alkotásait méltatta az ezredfordító évben. Életre szóló élmény az átadás ceremóniája minden alkalommal a tábornokuk, Ladocsi Gáspár mögött díszőrséget álló honvédeknek, akik Balassival - Zrínyivel, Petőfivel - együtt az örök magyar hadsereg katonái. Az édes haza, a vitézlő oskola, a keresztyénségnek paizsát viselő Magyarország, a seregben tündöklő és fénlő frissesség megóvásához négy évszázad messzeségéből is bizakodást sugall Európa egyik legeredetibb költője.


Magyar irodalmi díj, alapítva 1997-ben

Átadása hagyományosan Bálint napján, február 14-én, a budai Gellért Szállóban.
A díj egy középkori végvári szablya, melyet a bonyhádi Fazekas József kovácsol, az oklevelet Vincze László szentendrei nyomdász készíti.
Különleges ajándékkal is kiegészül az elismerés: az 1826-ban alapított világhírű vállalat, a teljes egészében magyar tulajdonban lévő Herendi Porcelán Manufaktúra egy kifejezetten erre a célra készített fehér Balassi-szoborral ajándékozza meg a kitüntetett költőket. A kuratórium örömmel üdvözölte a Balassi Bálint Intézet 2002. január elsején történő megalapítását.

Díjazottak:

1997. Tóth Bálint
1998. Döbrentei Kornél; Wass Albert ugyanekkor életműdíjként megkapta, halála miatt fia vette át később
1999. Nagy Gáspár; ebben az évben Sinkovits Imre szavalta Balassi Bálint és a díjazott költő verseit az átadási ünnepségen
2000. Buda Ferenc és posztumusz Gérecz Attila
2001. Utassy József
2002. Farkas Árpád és Balassi-fordításaiért Ernesto Rodrigues (Lisszabon)
2003. Kiss Benedek és Balassi-fordításaiért Tereza Worowska

A díjazott személyéről a Balassi Kuratórium dönt: Makovecz Imre elnök, Buda Ferenc, Döbrentei Kornél, Ladocsi Gáspár, Lőcsei Gabriella, Molnár Pál, Nagy Gáspár, Rubovszky András, Tóth Bálint, Utassy József, Zelnik József (a díjazott költő a kuratórium tagja lesz)

A Balassi-kard ötödik alkalommal történô átadása után antológiát jelentetett meg a kuratórium, ebben Balassitól Utassyig nyolc költő öt-öt költeményét ajánlották az olvasók figyelmébe. A kötethez Makovecz Imre írt előszót, Zelnik József "Utószó helyett" különleges verset költött. A Kardtársak címmel 2001 nyarán a Kairosz által - Molnár Pál szerkesztésében - kiadott kötet a XVI. században élt költő mai érvényességéről, sőt modernségéről üzen.

Tinódi-lant
M. S. mester-díj
Európa-érem
Aranyszarvas-díj

kép-tár
Présház

Vita quae fato debetur, patriae saluti solvatur

* * *
(c) Copyright 2002 Présház portál. All rights reserved.