Elérhetőségünk
Képzéseink
Távoktatás
Aktuális
Iskolánk életéből
Iskolánk múltja
Linkek
Képzéseink

Induló képzéseink:

2008/2009-es tanévben induló szakmai képzéseink.
Felnőttek középiskolája távoktatási oktatócsomaggal működő levelező tagozat.
Közoktatásvezetői képzés
Szállodai animátorképzés
Nyílt napok, jelentkezési határidők 

Az általános iskola 8. évfolyamát befejetezzek számára

  1. szakközépiskolai képzés:
  4 évfolyam, kerettantervre épülő helyi tanterv, humán szakterület, egészségügy szakmacsoport

  2. szakiskolai képzés:
  2+2 évfolyam, "B" változatú kerettantervre épülő helyi tanterv, humán szakterület, egészségügy szakmacsoport

Érettségi vizsgával rendelkezők számára (egészségügyi alapképzés, egészségügyi előképzettség nélkül)

 • Ápoló OKJ 54 72301 (képzési idő: 3 év)
 • Egészségügyi asszisztens OKJ 52 720 01 (régi nevén rendelőintézeti asszisztens)
  Elágazása:
  - Általános asszisztens
  - Fogászati asszisztens
  - Gyógyszertári asszisztens
 • Ráépülő szak:
  - Fizioterápiás asszisztens OKJ 52 720 01 0001 545 (képzési iső: 2 év)
  - Gyógymasszőr OKJ 52 761 0001 05201
  (a két képzésnek közös moduljai vannak)
  Az OKJ-s szakmai vizsgán megszerzett szakképesítés a közalkalmazott I bértábla szerinti "E" kategória besorolására jogosult. Az Európai Unióban az oklevelet elismerik.

A szakközépiskolai képzésnek érettségire felkészítő általános műveltséget megalapozó négy évfolyama van. A közismereti tárgyak mellett a 9.-10. évfolyamokon szakmai orientációs, és személyiségfejlesztő (kommunikáció, önismeret, tanulásmódszertan, pályaorientáció, egészségtan, környezetkultúra) , a 11.-12. évfolyamokon pedig szakmai alapozó tárgyakat (általános lélektan, szociálpszichológia, fejlődéslélektan, mentálhigéné, emberi test, egészséggondozás, szakmai kommunikáció) tanulnak a tanulók.
Az érettségi megszerzése után továbbtanulhat főiskolán, egyetemen, vagy iskolánkban induló OKJ-s szakmákat sajátíthat el.
A szakiskolai képzésben tanulók számára a 10. osztály elvégzése után a szülő, a tanuló és az iskola eldönti, hogy a szakmai képzésben

 • Szociális gondozó (OKJ 33 762 01) szakon folytatja tanulmányait
  Elágazása:
  - Szociális gondozó, ápoló.

A szakmai képzést követően lehetőség van érettségi megszerzésére távoktatás keretében.

Iskolarendszerű felnőtt képzés érettségi vizsgával nem rendelkezők számára

 •  Szociális gondozó (OKJ 54 762 02 - képzési idő 1 év)

Akkreditált iskolarendszeren kívüli felnőtt szakképzés:

04-0006-04 OKÉV engedélyszámmal, és AL-1056 akkreditációs lajstromszámmal. A tanfolyamok közül csak azok indulnak, melyeknek a jelentkezési létszáma eléri a 20 főt:

 • Szociális gondozó OKJ 54 762 02 (1 éves)
  Elágazása: Gerontológiai gondozó
 • Szociális gondozó OKJ 33 76201 (1 éves)
 • Ápoló OKJ 54 72301 (3 éves)
 • Egészségügyi asszisztens OKJ 54 720 01 (2 éves)
 • Gyógymasszőr OKJ 52 761 00010 52 01 (2 éves)

Felvétel

A szakközépiskolai és a szakiskolai évfolyamokra az általános iskolai eredmények és a felvételi elbeszélgetés alapján történik. A jelentekzési lapon az 5. 6. 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi jegyeit kérjük feltüntetni az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia és a tanult idegen nyelv. A felvételi beszélgetés célja, megismertetni a jelentkező szóbeli kifejezőkészségét.  Az érettségi után szakképző évfolyamokon felvételi vizsga, elbeszélgetés nincs. A jelentkezési és felvételi határidőket, valamint a nyílt napok idejét az  éves eseménynaptárunkban,  az "Aktuális"menüpont alatt találja.

Oktatott idegen nyelvek: angol, német

Kollégiumi lehelyezés biztosított. bővebben

Fakultáció

Természettudományos tantárgyak Az 9-10. évfolyam személyiségfejlesztő tárgyak csoportfoglalkozásai segítik a tanulókat abban, hogy a személyiségüknek legmegfelelőbb életcélt válasszák ki. Önbizalmuk és az önmenedzselés fejlesztésével a sikeresebb pályaválasztás esélye jobb.

Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek:

- Tehetséggondozás keretén belül diákjaink részt vesznek  vehetnek az iskola drámacsoportjának munkájában.
- Szakközépiskolai tanulóink számára a tanórán kívüli foglalkozások biztosítjuk a dráma specialitású foglalkozásokon való részvétel lehetőségét. Ehhez kapcsolódóan tanulmányokat folytathatnak a Pro Musica Alapfokú Művészetoktatási intézményben is (amely az iskolánkban működik)
- Az elsősegélynyújtó szakkör tagjai már többször voltak országos verseny dobogós helyezettjei.
- Egészségnevelési foglalkozások témáival a tanulók a megye iskoláiban szakemberek segítségével egészségnevelési foglalkozásokat vezetnek.
 - Tornatermünk és a sportpályák jó lehetőséget biztosítanak a sportoláshoz.

  

Ajánlott felbontás 800x600
Replica design: Children's Hospitals and Clinics
Minneapolist/St. Paul, Minnesota
© 2002 Rácz Tamás