Elérhetőségünk
Képzéseink
Távoktatás
Aktuális
Iskolánk életéből
Iskolánk múltja
Linkek
Lenkey János Honvéd Gimnázium

"Eger vitézeinek ékes oskolája,
Jó katonaságnak nevelő dajkája" (Balassi Bálint)

Egerben 1974-től működött honvéd középfokú képzés. A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere 1992. augusztus 15-én megszüntette az 1. számú honvéd kollégium bázisát, helyében,  jogutódként megalapította a Lenkey János Honvéd Gimnáziumot. A középiskola rendeltetése: a növendékek felkészítése katonai felsőoktatási tanintézetben és katonai szakképző intézetekben való továbbtanulásra. Az iskola tipusa: 4 évfolyamos, bentlakásos kollégium, melyben bizonyos tantárgyak (pl. testnevelés) emelt óraszámban kerültek oktatásra, meghatározott tantárgyakból pedig a katonai ismereteket bővítő speciális tárgyak voltak beépítve. Az elmúlt negyedszázadban több mint 2000 érettségizett növendék folytatta tanulmányait a katonai felső- ill. középfokú tanintézetekben. A középiskola életét a katonai jelleggel átszőtt házirend és napirend foglalta keretbe, növendéki parancsnoki rendszer működött. Lényeges változás, hogy 1999-től lányok is tanulhattak a "Katkóban" (katonai kollégium). Az iskola növendékei méltán váltak híressé kiemelkedő sporteredményeikről, melyhez hozzájárult az iskola sportcsarnoka, sportpályái, konditerme. Diák Sport Egyesület, és Lövész Klub működött. Ezen kívül sportkörökön, szakosztályokban növelhették állóképességüket a fiatalok. Az iskolai életet szabadidős foglalkozások színesítették, pl. művészeti csoport, zenekar, diákrádió, filmklub, fotószakkör, néptánccsoport, stb. Egyaránt jó hazai és külföldi kapcsolatokra tettünk szert, pl.  MH 24. Bornemissza Gergely felderítő zászlóalj, Doveri Királyi Katonai Középiskola-Nagy Britannia, Moravská Trebovái Katonai Középiskola-Csehország, stb. Rendszeres évenkénti cseretáborokkal segítettük egymást, idegen nyelvek és egymás hadseregének jobb megismerését. 2000. szeptemberétől a Lenkey János Honvéd Gimnázium és a Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium egyesült. Az utolsó kifutó évfolyam után, 2003-ban a katonai képzés megszűnik. Az egyik növendék így írt: Ha sikerül megérteni számunkra mit jelent a Lenkey név, akkor együtt tudjuk építeni a hírnevét az új iskolának, hogy 10 év múlva ők is ugyanolyan büszkék legyenek A Kossuth Zsuzsa névre, mint mi a Lenkeyre, mindörökre, melyre soha nem fogunk szégyent hozni.

 

Ajánlott felbontás 800x600
Replica design: Children's Hospitals and Clinics
Minneapolist/St. Paul, Minnesota
© 2002 Rácz Tamás