Ki vagyok én?
Mi az asztrológia?

 

Bolygó analógiák:

Fontos megjegyzések az élet alapelveinek mélyebb megértéséhez.

Nincs, nem létezik a kozmosz, és élet alapelvei, zodiákus jegyei között olyan, amely kártékony, vagy jótevő lenne. A középkorból származó, ránk maradt minősítések szerintem súlyosan hibásak. Élete során, az ember legfontosabb feladata az, hogy az összes bolygó-analógiához, és jegyhez tartozó dolgokat teljes egészében elfogadja, megszeresse, beépítse életébe, majd annak fontos részévé tegye őket. Kizárólag így élhet kiegyensúlyozott életet bárki is, érheti el a boldogságot, amely azonos a minden létező dolog, jelenség teljes elfogadásával. Az élet alapelveinek a jó és a rossz oldala egyidejűleg vannak jelen, és mindig az adott embertől függ, mikor, melyik helyzetben mit választ. A születési képletben egy, vagy több elv és jegy, mindenkinél biztosan nehéz állásban van, amely egyensúlytalanságot okoz azokon a területeken, ahová tartoznak. Ezeknek a nehézségeknek a színvonalas, mások és környezetünk számára nem ártó erőkkel történő megoldása emeli az embert felfelé, és szellemi színvonalát, önbizalmát növeli ezáltal. Ezért a magas szellemiségű ember ritkábban választja a leépítő energiákat, még akkor is, ha számára a jók, építőek használata iszonyúan nehéz feladat. Ezt hívjuk a jóra való hajlamnak, melynek jelenléte megmutatkozik az alapképlet teljességéből. Mindig a dolgokhoz való hozzáállásunktól függ, hogy egy bizonyos helyzetet nehezebbnek, vagy könnyebbnek ítélünk-e meg.

Sorsunkban az ellentétek (jó, rossz) egyidejű jelenlétének bizonyítására, egy valódi történetet mondok el:
Volt egy fiatal házaspár, akik nagyon szerették egymást. Az asszonyka nem különösebben anyának és feleségnek való típusú volt. Sokkal jobban szeretett dolgozni, és társaságba járni, mint visszahúzódva gyerekeket nevelni. Szeretett munkájában nagy teljesítményeket végrehajtani, tündökölni annak dicsőségében. Tanulni akart, és egyetemre járni, hogy kitűnjön a többi ember közül. (Oroszlán aszcendens, Nap, rosszul álló Ikrek Hold). A férj gyerekszerető típusú volt, és nagyon vágyott arra, hogy saját családja legyen. Az asszonyka, hogy teljesítse férje óhaját, adakozó szeretete jeléül, - meg akarta ajándékozni őt - hozzájárult a gyermeknemzéshez. Telt-múlt az idő, a menyecske egyre nehezebbnek és terhesebbnek érezte áldott állapotát, és ezt a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gyermekkel kapcsolatos korábbi döntését már elhamarkodottnak ítélte. Nem örült a gyermek leendő megszületésének, szomorúvá, depresszióssá vált. Bármilyen, a feleség és anyaszerephez köthető munka (házimunka) undorral töltötte el. Éjszaka nem tudott aludni, rossz lelkiállapotba került. A gyermek már megmozdult, de nem tudott örülni neki. Váratlanul, terhességének 22. hetében súlyos, életveszélyes rendellenességet fedeztek fel az orvosok a gyermeknél, amely annak leendő abortálását jelentette. Nagy volt a sírás-rívás, szomorúság. Az asszonyka sikertelen teljesítménye miatt, a férj gyermekének elvesztéséért volt szomorú. Vajon miért következett be ez az esemény? Jó, vagy rossz-e a sors ilyen természetű közbeszólása az élet eseményeibe?

Az élet teljességét két alapvetően fontos alapelvre osztjuk. Ez a Nap és a Hold. Önmagában egyik sem életképes, kiegészítik egymást, egyenlő rangúak, ketten együtt alkotnak egységes egészet. Ezek lényegében megfelelnek a kínai Tao, Jang - Jin párosának. A taoista elképzelés szerint a jin és a jang kölcsönhatása tartja mozgásban a világegyetemet, és teremti meg az élőlények sokaságát. E teremtő feszültség nélkül nincs élet, nincs változás.

A mai nyugati - (szerintem hibás) - szemlélet szerint, e két ellentétes erő harcol egymással, és a másik megsemmisítésére tör. Ebből fakadnak a nők alárendelésére irányuló törekvések, melynek hatására feminista mozgalmak keletkeznek.
De vajon van-e értelme, jelentése a férfinek nő nélkül, a jónak rossz nélkül, a szépnek rút nélkül, a nemesnek a hitvány nélkül, a hősnek gyáva nélkül, a hazafinak az áruló, a szentnek a sátán, a fénynek az árnyék nélkül?! Az ellentétek egyik pólusa sem győzheti le a másikat, hisz nélküle saját létének értelme semmisülne meg!
A boldog, harmonikus élet alapja, e bennünk lévő két erő dinamikus kiegészítődése, egymásba olvadása, kozmikus tánca.

Nap

A Naphoz tartozik minden feszültségmentes, kiáramló, sugárzó életenergia, amely melegével élet ad. Hozzátartozik a szeretetteljes apa-kép, ki megjelenésével mindenkire egyformán, nagyvonalúan árasztja a melegét, energiáját, úgy, mint az égitest megfelelője a Nap. A Nap tudatosságot, világosságot, magabiztosságot, természetes fölényt jelent.
A test hőháztartása, minden hőfelszabadulással járó folyamat tartozik hozzá.
A mindenkori Nap helyzet azt fejezi ki, hogy milyen jegyben és házban (életterületen) vagyunk tudatosak, és hol tudunk magunkból életenergiát sugározni mások felé. Ezáltal megmutatjuk magunkat a külvilág számára. Ha valaki adakozóan sugározza magából a benne lévő többlet életerőt, önkéntelenül magához vonzza azokat az embereket, akiknek erre "égető" szükségük van. Az adakozást kapóak melegséget, erőt, biztonságot éreznek az ilyen "napszerű" ember közelében, és úgy néznek fel rá hálásan, ahogy az éltető napfényre szoktak tekinteni. A kisugárzott életenergia soha nem fogy ki az emberből, mert a vákuum egyetemes törvényének megfelelően állandóan pótlódik. Olyan összetételű és mennyiségű energiát nyer az adakozó, és áramlik feléje, amelyet magából kisugárzott, amilyenre valójában szüksége van. Az adás-kapás egyensúlyt teremtő törvénye itt is érvényesül. A Nap élése érdek nélküli adakozás. Az adakozó ember jutalmul a körülötte lévő emberektől őszinte hálát és szeretetet kap. A Nap élése a férfiaknak és a nőknek is egyaránt fontos feladat, de mindenkinek nemének megfelelő formában, és helyen kell, hogy megmutatkozzon. A nőknek elsősorban az a feladatuk, hogy a gyerekeket és a családot irányítsák, a férfiaknak pedig, főleg a külvilágban kell érvényesülniük.

A Nap harmonikus élését nem szabad összekeverni a szerepjátszásos, hatalmi játszmákkal élő, görcsös igyekezetű "napkodással", mikor a valódi cél az alattvalók gyűjtése, igába hajtása, lenézése. Beteges élvezetet érez az ilyen ember, a másokon való uralkodás alatt. Kiszolgáltatottságukat felhasználva, praktikákkal megosztja beosztottjait hatalma megtartásáért. (Divide et impera!) Ez a magatartás energia-elszívó hatású, és az ilyen ember közelében rosszul érezzük magunkat, félünk tőle. Ez a despota ember óriási önbizalom hiányban szenved, amely állandó erősítésre vár. Szerencsétlen, magányos, beteg lélek ő.
A Nap, az apa-mintát jelenti az ember életében, apját olyannak látta, amilyen a Nap-állása. Egy férfinak - ha sokszor időbeli kitéréssel is - olyanná kell válnia, mint az alapképletében lévő Nap-állása.
Ez természetesen csak analógiásan, hasonlóan igaz.
Kizárólag a Nap-állásának megfelelően lehet egy férfi férfias. Ez egy erősen meghatározott dolog. Egy nő képletében a férfi ideált jelenti a Nap, ilyen típusú férfiakat vonz, ilyenre van szüksége.

Hold

A Hold az éjszaka ura, a lélek, az álom, a tudattalan, az ösztönök, az érzelmek tartoznak hozzá. Az alkalmazkodásunkért, a vízháztartásunkért, regenerálódásunkért felelős. Ez a mi női befogadó részünk. Alkotóképes tehetségünket is mutatja a Hold horoszkópbeli jegy és ház helyzete. Ösztönös reagálásunk, megérzéseink veszélyhelyzetben az életünket mentheti meg! Hallgassunk rá! Ösztöneink és megérzéseink ugyanolyan valóságosak, mint a tudatos gondolkodásunk. Uralma alá tartozik az ember jobb agyféltekéje is, amely mintázatot képes felfogni. Ez az alapelv egészében érzékeli a világot, és nem tudja fogalomba önteni azt, amit felfog, mert nem ismeri az élet részekre történő felosztását. Érez csupán, mint ahogy a zene hatását sem lehet megfogalmazni.

A férfiak a történelem során sokszor féltek az őket elnyelő, megrontó, megsemmisítéssel fenyegető hatalmas női erőtől. Ettől való félelmükben, a hatalommal rendelkező férfiak, az erős vonzóerejű nőket, boszorkányság vádjával máglyán (tűz = férfierő) égettették el.
A Hold összehúzó erejű (hideg), vizes (alkalmazkodó), befogadó. Megmutatja, hol érzem magam otthonosan, biztonságban; házhelyzete elárulja, hol vagyok (jó esetben) gyermekien kreatív, beosztottként alkalmazkodó.
A Hold kb. 28 napos ciklusa, négy kb. hét napos fázisra osztható: Újholdkor - mikor együtt áll a Nappal, és egyszerre nyugszanak le (nem látjuk éjjel). Az első negyedkor a Nap és a Hold állása 90 fokot zár be az égen, a növekedés fázisának az első része. Második negyed végén teliholdkor, a Nap és a Hold szemben állnak, ilyenkor teljes pompájában díszeleg a kiteljesedett Hold. A harmadik negyedben fogyásnak indul a Hold, és a negyed végén újra derékszögű a két fővilágosító egymás közötti állása. Negyedik negyed végére együtt állnak megint, és minden kezdődik elölről. Sokszor állítják párhuzamba a női lét életszakaszait a Hold fázisaival.
Az újszülött kislány az újholddal azonos, a kamaszlány az első negyed állását mutatja. A második negyed az "eladó sorba" lépett ifjú hölgyet jelenti. A telihold az asszonyi lét kiteljesedését, a férjhez menés, a gyermekszülés időszakát jeleníti meg. A fogyó Hold első negyede az érett asszonyt szimbolizálja, az utolsó negyed, a menopauza idejével kezdődik, és a nagymama korszak kezdődik el egy nő életében.

A harmonikus holdi erő termékennyé alakítja a testet, lelket, szellemet; teremtő képességet, és kreatív tehetséget ad az embernek. Ez az alapelv felelős a regenerálódásunkért is. Nappali életünk során felhalmozott feszültségeket, összekuszálódott, diszharmonikus energiánkat kisimítja, elrendezi az éjszaka. Az álom során kioltódnak a feszültségek, a bennünk rekedt energiák levezetődnek, kiéljük azokat a vágyainkat, melyeket nappal nem tudtunk. Egy megfelelő éjszakai álom után szinte újjászületünk. A rémálmok, félelmeinkkel való szembesülésre kényszerítenek minket, amelyet a nappali életünkben kell megoldanunk tettekkel, cselekvésekkel. Fontos, tovább nem halogatható döntéseket kell hoznunk, szorongásainkat csak befejezett cselekvésekkel szüntethetjük meg. Szembe kell néznünk a feladatainkkal, meg kell oldanunk őket!
A férfiakban is meglévő, női energiát jól élő emberek hosszabb ideig, és jobb minőségben élnek, mert folyamatosan újjáteremtik magukat. Ők jól alkalmazkodnak, mint ahogy a víz a parthoz simul, erőteljesen, rugalmasan.

"Az égalattiban semmi sem lágyabb és gyengébb, mint a víz, s mégis ha megtámadja a kemény és erős dolgokat, nincs, ami versenyre tudna kelni vele.
És nincs, ami meg tudná változtatni.
Hogy a gyenge legyőzi az erőset, a lágy pedig legyőzi a szilárdat, azt az égalattiban mindenki tudja."

(Lao-ce: Tao Te King)

Ezért élnek tovább a nők!
A férfiak elegendő belső, női energia hiányában szétégnek, felőrlődnek, megkeményednek. (meszesedés) Vigyázzunk rájuk!

Ehhez az alapelvhez tartozik a legfontosabb női hivatás, az anyaság is, amely újjászüli az életet, és fontossága sokszor az életben maradást is megelőzi. Sajnos magasztos volta, szentsége, - mint az élet értéke is - erősen leértékelődött manapság. A család szerepe megszűnőben van, feláldozzuk magunkat a pénz oltárán. Bibliai képpel élve, táncolunk az aranyborjú körül, istenítjük az anyagi javakat, bálványozzuk azokat. Az életben maradás legfontosabb törvényeit továbbvivő családot, a tíz parancsolattal együtt a szemétre vetjük. Ennek sajnos megvannak, és meg lesznek a szomorú következményei!
A Hold alapelv körében van többek között az anyaméh, a gyomor (befogadás), az emlékezet, és minden, ami megőrző, továbbélést biztosító testi, lelki, szellemi mechanizmus.
Mindenki Hold-állása megmutatja még az adott ember gyermeki részét, gyengébb pillanatainkban a gondozás iránti vágyunk milyenségét. Mire vágyunk, ha elesettek vagyunk, mélypontunkban vergődünk?

A Kos-holdú, irányítást vár, a Bika simogatást, gyengédséget, ajándékot. Az Ikrek beszélgetni szeretne, vagy társaságra vágyik. A Rák babusgatást, étellel-itallal való ellátást szeretne; az Oroszlán dicséretet. A Szűz tisztaságot, és rendezettséget kíván maga körül ilyenkor, a Mérleg kellemes hangulatot, légkört akar. A Skorpió érzelmi megnyílási lehetőséget, együttérzést vár; a Nyilas kirándulásra, utazásra menne. A Baknak békénhagyás, egyedüllét kell; a Vízöntő egy mélypontról történő kirántást szeretne, valamilyen különös módon. A Halak romantikus együttálmodozást kérne, egy holdfényes vízparton. A gyerek Hold-állása elárulja a szülőnek, hogy ő milyen bánást, gondozást igényel elsősorban.
A párkapcsolatokban is fontos lenne a Hold-állás ismerete, mert a nehéz pillanatokban megfelelő módon nyújtott segítséget (Nem kell válságnak lennie!), a lélek örökre megjegyzi, tudatalatti emlékeiben rögződik, miről később csak az tudatosodik, hogy ő akkor jó volt, ő pedig rossz.

Ez a két egymást kiegészítő elv, a Nap és a Hold annyira fontos, hogy az asztrológia mindegyikhez csak egy-egy zodiákus jegyet rendel (Oroszlán, Rák), míg a többihez kettőt. Miért kettőt?
Minden további bolygóelv megmutatkozik egy férfias, kiáramló, pozitív, és egy nőies, befogadó, negatív formában, ahol uralkodik. Így fejeződik ki az élet poláris teljessége. A kozmoszban, az életben minden dolgot, létet és mozgást, e két ellentétes erő feszültsége és egymásrahatása irányít. Gondoljunk az atom összetételére, ahol a pozitív atommagot negatív töltésű elektronok veszik körül, és tartják egymást egyensúlyban. A mozgást, mindig egy kismértékű egyensúlytalanság teremti, és teszi lehetővé az atommagok molekulákba történő szerveződését. Teljes egyensúly esetén nyugalom van, nincs ami mozgásra késztessen. Így van ez a növényi, állati, emberi testben, lélekben, és szellemiségünkben is.
Sokan kérdezik tőlem, hogy a radix-képletben (születési horoszkóp) melyik bolygót nézzék, mint személyiségük legfontosabb részét. Az asztrológiával mélyebben nem foglalkozók úgy gondolják, hogy a Nap jegye, állása az elsődleges.
Tapasztalataim szerint a születés pillanatában éppen felkelő zodiákus jegy jelentősége messze meghaladja a Napét!
Miért van ez így? A pillanat jegye, vagyis az aszcendens jelenti a személyiség alapját, megváltoztathatatlanul meghatározza az ember beállítódását, vonzódását az egész külvilág, és belvilág felé. Meghatározza a külvilág feléje történő hatását (deszcendens = külvilág). Az első ház jelenti az ént, a másoktól való elválasztódást, belvilágot.
Az aszcendens megmutatja az otthon (IV.) és a hivatás ház (X.) lehetséges három változatát, és az összes többi életház is csak meghatározott jegyűek lehetnek. Például egy Skorpió aszcendensű embernek nem lehet Rák, Nyilas, Bak, Mérleg, Ikrek, Bika, Szűz, Oroszlán stb. otthonháza. A mindenki számára éppen adott életterületekkel (házak) együtt kell élni, és ki kell hozni belőlük a legjobbakat, ami csak lehetséges. Az aszcendens határozza meg a viszonyomat magamhoz (I. ház), az anyagi javakhoz (2. ház), a környezetemhez (3. ház), a vágyaim, örömeim alapvető jellegzetességeit adja (5. ház). Mutatja a szolgálatkészségemet (6. ház), az elmúlás, a veszteségek megélésének, elviselésének képességét (8. ház). Széles látókör jellegzetességeit (tág, szűk: 9. ház), a baráti köröm, közösségi érzésem fokát (11. ház), a bezártsághoz való viszonyomat (12. ház) jelzi.

A személyiség alapszerkezetét jelenti az aszcendens!

Jelentőségében a második helyen áll a Nap jegy, egyformán a Hold jeggyel. A Nap, az ember férfi (jungi animusz) oldala, a Hold (anima) pedig, a női rész. Napjainkban divatos dologgá vált a Nap kiemelése, mint ahogy a női oldal is leértékelődött, mindenki kárára. A férfiakéra is!
A többi öt bolygó alapelvei egyforma jelentőségűek, de két részre oszlanak, férfiasra és nőiesre.
Férfias a Mars, és a Jupiter; nőies a Vénusz, és a Szaturnusz. Az előző kettő kiáramló, tüzes, szellemi; míg a második kettő befogadó, összehúzódó, hideg, elsősorban anyagi természetűek. A női "Anya" szó eredetileg az "Anyag" szóval azonos, analóg, és a Földanya ideáját jelenti. A természeti (nem primitív!) népek, még manapság is őrzik, becsülik, tudják e szó nagy jelentőségét.
Az ötödik, a Merkúr semleges természetű: ő a nagy összekötő, a híd a kétfajta pólus között, férfias és nőies is.
Minden jegynek többféle természete van. A négy elem szerinti: tűz, víz, levegő, föld.
A tűz energikusságot jelent, örömre való hajlamot.
A víz érzelmes alkatot, beleérző, együtt érző képességet, gyakori sírásra való késztetést ad.
A levegő kapcsolatok kiépítésére, ápolására tesz hajlamossá, jó közvetítő, gyors mozgás jellemző rá. Társaságban érzi jól magát elsősorban.
A földies ember kissé lassú, meggondolt, megfontolt, alapos, csak azt hiszi el, amit érzékszerveivel megtapasztalt. Borúlátásra, depresszióra hajlamos, csak az anyag számára az igazi valóság.

Az azonos elemhez tartozó zodiákus jegyek harmóniában vannak egymással (120 fok).

Mindegyikből három van:

Tüzes: Kos, Oroszlán, Nyilas.
Vizes: Rák, Skorpió, Halak.
Levegős: Ikrek, Mérleg, Vízöntő.
Földies: Bika, Szűz, Bak.

Egy zodiákus jegy lehet vagy:

kardinális: vagyis kezdeményező, rámenős, vagy:
fix: stabilitásra, biztonságra törekvő, vagy:
változó: alkalmazkodó, rugalmas.

Ezek a kedvező minősítések csak jó állás esetén igazak, mert a kardinális lehet erőszakos, a fix lehet megrögzött, kimozdíthatatlan, és a változó lehet megbízhatatlan, "link" is.

Az azonos minőségű jegyek egymással való kapcsolata diszharmonikus, taszítják egymást (90 fok).

A fentiekben már említettem, hogy minden bolygó - analógia két jegyre oszlik, az egyik pozitív, kiáramló; a másik negatív, vagyis befogadó. A pozitív kiadja magából az energiát, és annak pótlását máshonnan kell beszereznie; a negatív elnyeli azt, ezzel erőforrássá válik. Azt a téves elképzelést szerettem volna tisztázni, miszerint a pozitív jó, a negatív rossz tulajdonságú dolog.

A jegyek ismertetése előtt egy nagyon fontos dolgot szeretnék leírni.

A különböző jegyekre elsősorban jellemző jelenségek, problémák általánosan emberiek!

Mindenki képlete tartalmazza a 12 zodiákust. A képlet több száz összetevőjének bonyolult állása bármelyik jegy által képviselt jelenséget produkálhatja, még akkor is, ha nem áll aszcendensünk, Napunk, vagy Holdunk az adott jegyben. Hiába vagyok például Kos aszcendensű, Rák Napú, Ikrek Hold-állású; a legnagyobb problémám lehet Bika vagy Vízöntő jellegű is, a többi bolygó állás és fényszög következményeként.
Az azonos jegyhez (aszcendens, Nap, Hold) tartozó emberek természetesen hajlamosabbak az említett problémák megjelenítésére, de a többi állás kiegyenlítheti, kompenzálhatja azokat. Nem biztos, hogy saját életet nehezítővé, vagy másokat zavaróvá válhat.

Ezeket azért jegyeztem meg, mert nem szeretnék újabb, asztrológiai eszközöket adni a másik ember csúfolásához, megbélyegzéséhez, kirekesztéséhez, ilyen vagy amolyan indokokkal!
A másikra mutogató magatartás szinte mindig a saját, nagyon utált tulajdonságunk, másik emberben is észrevett támadását jelenti. Ha megbékélünk önmagunkkal, nem fogunk másokat utálni, - saját tulajdonságaink miatt.

A zodiákus-jegyek, sorban a Kos jegyétől indulva, lefelé a körben megmutatják a jegy egóhoz (én-központ) való viszonyomat. A legegocentrikusabb a Kos, a legkevésbé a Halak jegye. A középen, kiegyensúlyozott állásban van a Mérleg (arany középút). Minden szélsőség rossz, nehéz állás, de a legrosszabb az, ha valaki letagadja egocentrikusságát, és játssza az önfeláldozót. Az a legfőbb dolgunk, hogy elfogadjuk saját tulajdonságunkat, és ne akarjunk másnak látszódni! Szerencsére mindenkinek 12 jegye van, és a szélsőségek kiegyenlítődnek. Az egó - az élethez elengedhetetlenül szükséges dolog. Akinek nincs egója, az egy nagy semmi. Nem tudja összefogni az életét, nem tud alkotni, nem tud adni, se jót, se rosszat. Ne vágyjunk az ilyen életre!

Kell az egó, a másoktól való elválasztódás tudata, a kiegyensúlyozott életvitelhez.

Később, a személyiség fejlődése során, az egóról lemondani is csak az tud, akinek van!

 

Nap - Oroszlán jegy

Az Oroszlán jegy kiemelt jelentőségű a zodiákusok között, nagyon férfias, melegséget sugárzó (tüzes), nagyvonalú, adakozó természetet ad jó állásban.
Természetes tartást, személyére való odafigyelést teremt maga körül e jegy (aszcendensű) szülötte. Megjelenésére oda kell figyelni, betölti a teret energiájával, ahol megjelenik. Sugárzó lény, igazi vezető ember. Ingerli jelenlétével az önbizalomhiányban szenvedőket, mert bennük ez nincs, és ilyenek szeretnének ők is lenni. Megbízható (fix), kitartó munkaerő, ha sokak által is látható munkát végezhet. Csak a társadalmilag elismert munkát végzi igazán lendülettel, motiválja annak látványossága. Sosem dolgozik önmagáért, a munka kedvéért.
Nők esetében nehéz állás, teher az Oroszlán aszcendens, mert munkájuk, anyai hivatásuk sosem látványos természetű. Rosszul álló Nap önbizalomhiányt okoz, és ekkor az energia többletet nem a természetes forrásokból (emberek őszinte szeretete) kívánja megszerezni magának az Oroszlán ember. A többi ember közül való kitűnést, nagyságának járó hódolatot, pompás ékszerek, fölösleges luxus, fényűző életmód mutogatásával kívánja elérni.
Uralomban áll a Nap az Oroszlán jegyben, ahol az teljes jelentőségében megjelenhet.

Mi a különbség az Oroszlán aszcendens és a Nap állás között?

Az aszcendens, általános hozzáállást, automatikus megjelenést mutat; míg a Napjegy tudatosságot, akaratlagosságot jelent.

Az Oroszlán napú ember akarattal büszke, öntudatos, nagy önkifejező és magamutató vágya van, mindig vezető akar lenni. Az Oroszlán aszcendens lényéből fakadóan, természetesen az, anélkül, hogy akarná, árasztja magából az éltető energiát.

Oroszlán Hold-állású ember anya-mintája ilyen. A két alapvető fontosságú, női és férfi (tűz és víz) erő találkozik ebben az állásban, és a tudattalan Hold miatt "kiemelten valaki vagyok" érzést hordoz magában ilyenkor az ember. A kiemeltség elmaradása esetén átmenetileg dühös lehet, esetleg lenézően gőgös. Női állásban nem érzi szükségét a családi élet fészek-melegének kialakítására, ő ott abszolút főnök, uralkodóként jelenik meg. Jó esetben, nagyvonalúan adakozó, az öröm és a játékosság az, ami összetartja a családot.
Oroszlán jegyhez rendelhetők (bármelyik személyi bolygó esetében) a következő kulcsszavak: felülemelkedés, színvonal, magasrendű, jó minőségű.
"Amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek!" római mondás nagyon illik az oroszlán jegyhez tartozó emberekhez. Bár a fordítottja is igaz, miszerint a csúnya, pórias, alantas gondolkodás, viselkedés nem méltó egy ilyen királyi emberhez. Erősen kötik magukat ezekhez az elvekhez, rossz állásnál lenézik a többi embert, nem keverednek velük.
Rendkívül elnézőek, megértőek lehetnek a többi ember felé, de mindig a fölény érzetével teszik ezt. Minden helyzetben nagy tartást ad az Oroszlán jegy az embernek.
A színvonal kulcsszó azt jelenti az Oroszlán Merkúrnak, hogy egy bizonyos színvonal (a határát ők döntik el) alatt nem hajlandó beszélgetni, vitatkozni soha. Az Oroszlán Vénusz kizárólag "magasrendű" (saját mérték: divatfüggő, látványos, értékes, drága) értékeket hordozó tárgyakkal veszi magát körül, vagy hord. Az Oroszlán Mars erős és bátor, soha nem támadja meg a gyengébbet, lovagias.
Probléma megoldásában is a saját kiemelkedése a legfontosabb szempont, mindig neki lehet igaza. Eszközei mindig nagyvonalúak. Vezetésre alkalmasak, nagyvonalú koncepciók kidolgozását szeretik. Az apróságokat oldják meg a beosztottak, nem képesek a részletekbe belemenni.

A gőg, mások lenézése az Oroszlán-jegy problémája, bármilyen állású embernél fordul is elő.

Hold - Rák jegy

A Rák jegyű, aszcendensű ember vizes, érzelemgazdag, kezdeményező, rámenős, főleg, ha családdal, hazával, múlttal kapcsolatos dolgokról van szó. Képessége van arra, hogy összetartsa (jó esetben) a családot, de erőszakosságával úgy rátelepedhet minden családtagjára, hogy "szeretetétől" mozdulni sem lehet. Érzelmi zsarolással uralma alá hajthatja őket, melynek eredményeként családtagjai gyakran elmenekülnek a kibírhatatlanná tett otthonból. Repertoárja kiterjed a melengető fészek kialakításától, az elnyelő (boszorkányszerű), felszívó erőig. Rendkívül erőteljes, kardinális!, nagyhatású jegy. Táplálja, óvja családtagjait, gondolata állandóan körülöttük forog, személyisége (tudat alatt) belefészkelődik azok lelkébe (lélek-Hold).
Nagy hazafi lehet, családfa-kutató, és régi tárgyakat a múlt leheletéért gyűjtő ember. Nagyon fontos számára a múlt, az ősök szellemének átörökítése, továbbvitele. Ezeket mindig érzelemgazdag fantázia, romantika kíséri. Álmodozó természetű a Rák aszcendensű ember, belső világa mindig kivetítődik a hétköznapok nappali életébe is. Szereti az apró, növendék növényeket, állatokat, embereket. Sokszor szaporít növényeket a férfi Rák ember is, - főleg magról ültet -, gondosan ápol, és nagyon szeret locsolni. Ehhez a jegyhez tartozik a belsőből újat teremtő képesség, a kreativitás is. Ha az egyéb állásai is lehetővé teszik, rendkívül tehetséges, lelkével dolgozó művésszé, tanárrá, régésszé válhat, aki szívesen átadja tudását a következő generációnak.

A Rák Napú ember esetén, a típusba sorolás tekintetében is a legfontosabb az aszcendensének állása. A Rák emberek tudatában a család fontossága az elsők között van, de az aszcendens uralkodó bolygója által képviselt dolgok, és életterület jelentősége megelőzi a Napét. Például egy Bika aszcendensű ember esetében a Vénusz elv jegybeli és házbeli állása jelentőségteljesebb, mint a Napé (családé), amely csak a második helyre szorul.

A Rák Hold állás rendkívül erős, a Hold-elv uralomban van. A szülött anya-mintája az erőteljesen védelmező, óvó, etető, ellátó női erőt mutatja, anyjának ösztöneiben (nem tudatában!) fészkelnek ezek a tulajdonságok. Női képletben saját maga válik ilyenné, férfiében a feleségétől, gyermekeinek anyjától várja ezeket a tulajdonságokat. Vagyis ez a gondoskodó Nő ideálja.

Mars és Vénusz

Ez a két életelv a köztudatban a férfi, és a női szexuális erő megnyilatkozásaként jelenik meg. Többek között azokat is tartalmazza, de főleg Freud "libidó" elmélete értelmében, amely továbbélést biztosító életerőt jelent.

Mars

A Mars a túlélést feszültségteli akarattal, önérvényesítéssel, "tűzzel-vassal", élettér biztosításával, erővel akarja elérni. Tüzes, férfias (kiáramló), tudatot kissé szűkítő tulajdonsággal rendelkezik. A tudatosság gátolja a Mars ösztönös kiáramlását, ez világosan megmutatja annak erőteljes, szinte állati-ösztön voltát. Sokszor fejjel megy a falnak.
Hozzátartozik a férfi és női szexuális energia a tűz vonatkozásában. Szexuális örömöt, a két nem egymáshoz való vonzódását, egyesülését hozza.
Azonos analógia még: az artériás (Arész) vérkör, a vér vörös anyaga, az izom, nyersességével a káromkodás, agresszió, harag, vérbosszú, indulat, harc, háború, az epe, a fog, a harapás, az ember elintézési, és végrehajtási módszere.
Az emberi szervezet védekező rendszere is a Mars analógiájához rendelhető. Támadás esetén, az adrenalin hormon mennyiségének növekedésével, többlet vér kerül az érzékszervekbe, ezáltal jobban hallunk és látunk. Megfeszülnek az izmok, az agykéreg vérellátása szűkül (tudatszűkülés), a túlélést biztosító kisagy vérellátása nő.
Kórokozó támadása esetén is bekövetkezik ez a mozgósítás. A támadás erejének függvényében emelkedik a test hőmérséklete is.
Sok allergiás megbetegedés oka vezethető vissza a Mars nehéz állására, mert ilyenkor a Mars, az ingerlékenység fokozásával növelheti az utált dolgok iránti támadókedvet. "A jelenlététől is kiütést kapok!" Az utálat a Jupiter életelv körébe tartozik.

Nőknél gyakori a visszatartott marsi energia miatti epe-kövesedés.

Mars állásunk megmutatja a mozgató rugónkat (motiváció). A radix képletben lévő Mars állás férfi esetében a saját férfiasságát jelzi, női képletben a vonzó férfi ideált mutatja.

A Mars alapelvhez két zodiákus jegy rendelhető, ahol uralomban áll, ez:

a Kos és a Skorpió.

A Kos jegyben teljesen megnyilvánul a Mars belső lényegi tulajdonsága, melynek legfontosabb ismérve: a türelmetlen, belső feszültségtől terhes kirobbanó, ösztönszerűen kiáramló, nyers erő.
A Kos aszcendensű ember is ilyen alapbeállítódással rendelkezik, olyan, mint a tavaszi rügyfakadás, duzzad a belső ösztönös erőtől, amely levezetésre, kirobbanásra vár. Kardinális, kezdeményező, indító erővel teli, tüzes alapelv, lendületével viszi, vezeti a többi embert.
Tipikus úttörő képességű, egocentrikus, sok közöttük a sportoló, katona, mely foglalkozások segítik fölös energiáinak levezetését. Jó állásban nyílt, őszinte, egyenes emberek.

A Kos Mars, nagy indítóenergiájú, erős versenyszellemű embert mutat jó állásban.

A Kos Napú ember tudatában a fenti Kos értékek a fontosak, a nőnek ilyen Kos-szerű férfi az ideálja, aki bátor, kezdeményező és tüzes.

A Kos Holdú nő anyatigrisként védelmezi gyerekeit, akiknek parancsot osztogat, mire a válasz csak "igenis, értettem" lehet. Nem túlzottan bonyolult a lelki világa, nagy önfegyelemmel rendelkezik az ilyen állású ember, egyenes, nyíltszívű és becsületes jó esetben.

A Skorpió vizes, fix, befogadó jegy, a Mars uralma alatt áll. Mint minden vizes aszcendensű szülött, elsősorban hangulatokra, érzelmekre hangolódott, erős beleérző képességgel rendelkezik. Érzelmei maradandóak, a fix jegynek köszönhetően. Rendkívül mélyre, lelke legmélyebb részébe raktározódnak élményei, lassan szinte észrevehetetlenül szivárognak le azok, válaszreakció nélkül.
A mélyen benne lévő erős tüzes hatás, egy számára is váratlan pillanatban (kiváltó esemény, neuralgikus pont) egyszerre csak robbanásszerűen kiömlik belőle, az egész érzelem, és élménytartalommal együtt, mint a gejzír, elárasztva környezetét vele. Kiszámíthatatlansága miatt, borzasztó nehéz állás mind saját maga, mind környezete számára a Skorpió aszcendens. Ez a nem tudatosan elfojtott, hatalmas tüzes energiát meg kell tanulnia részleteiben folyamatosan kiáramoltatni, az ilyen robbanás elkerülése érdekében.
Ez az erős elfojtás gyermekkor kezdetén jött létre, melynek célja a környezetéhez való alkalmazkodás volt. Meg kell tanulnia célszerűen használni a benne lévő belső gőzmozdonyt (tűz a vízben), amely rendkívüli önfegyelmet feltételez. Olyan mértékű fegyelmezettség alakulhat ki bennük, mintha nem is lennének érzelmeik, azok energiáit a munkába fektetik, "szublimálják". Sokszor hidegnek és kíméletlennek tűnnek, mint a jégpáncél a vulkáni tó fölött. Hajlamosak a szélsőséges érzelmi megnyilvánulásra, hol a pokolban, hol a mennyországban érzik magukat.

A sírás nekem nem kenyerem,
az Úr megverte kushadt fajtám:
most neki látok, s én verem.

Talán az Ima sáppad ajkán,
Ha az Üvöltés ott terem.

S ha föl nem üvölt hulla-fajtám:
addig verem, míg szétverem.

József Attila: A sírás nekem nem kenyerem

Érzelmi jegyű a Skorpió, de a sírás a legnehezebb feladatok közé tartozik számára, csak ordítani szeretne (Mars), de azt nem mindig teheti, annak hangossága miatt riadalmat okozva. A feszültség csak egyre halmozódik benne. Jellemző a Skorpióra ez a befelé-forduló önagresszió.
A Skorpió jegy a Marson kívül rendelkezik egy ún. transzcendens bolygóval, ez a Plútó.
Ilyen külső bolygója csak az erősen szellemi, transzcendens jegyeknek van, amelyek megélése nehéz feladat egy ember számára. A Plútó elv jelentése sokrétű. Hordoz magában egyfajta "fekete lyuk" szerű, óriási magnetikus energiát is.
A lélek legmélyebb rétegeinek, a pokol kincseinek felhozatala tartozik a Skorpió feladatához, melynek felszínre hozásával tudatosíthatjuk, megtisztíthatjuk, és szellemi kincsként felhasználhatjuk azokat. Köznapi értelemben egy Skorpió aszcendensű ember jó lélek-búvár, sámán, és magnetikus erővel rendelkező valódi mágus lehet. Ezekért az erőkért meg kell járniuk az élet és halál poklait, amiből az út csak felfelé vezet. Újjá kell születniük ezután.
Egy Skorpió, hatalmas lelki ereje segítségével képes egyedül kigyógyulni a súlyos rákból is, - ha van kiért vagy miért - a "mindent vagy semmit" jelentő alapbeállítódása miatt. Az élet és halál szélsőséges kérdései mindig foglalkoztatják a Skorpiót, az állandó veszteségek, és megrázó halálélmények komollyá teszik őket, csak ritkán boldogok felhőtlenül.

A Kossal ellentétben nem a külső kihívások, nem a másik ember legyőzése a fontos a Skorpió számára, hanem saját gyengesége az, amit valójában le akar győzni. Nagy önátformáló erővel, indulatokkal rendelkeznek. A Skorpiók -a Kostól eltérően- erősen közösségi emberek, saját akaratukat alárendelik a közösségnek, végletekig önfeláldozóak lehetnek. (japán kamikázék)

Skorpió probléma az is - legyen az ember bármilyen jegyű -, ha valaki lebecsüli az anyagi létünk, anyagban élésünk fontosságát. A Skorpió ember tipikus hibája, hogy hajlamos lenézni, értéktelennek tartani az anyagot, pénzt, a testi élvezeteket. Közülük kerülnek ki az aszkéták, akik az ember lelki és szellemi értékeit a test rovására emelik az egekbe.

Buddha hibája is ez volt. (Megvilágosodása előtt.). A középút megtalálása nagyon nehéz feladat a Skorpiók számára, mert szélsőséges, maximalista hajlamúak, mindent túlzásba visznek.
Saját véleményem, hogy kizárólag anyag segítségének felhasználásával létezhetük, teljesedhetünk ki. Legfőbb dolgunk az, hogy a bennünk, és közelünkben lévő anyagi dolgokat, magasrendű szellemi erőnkkel megszenteljük, minőségében emeljük értéküket. Vagyis építésre, fejlesztésre, egyesítésre használjuk azokat elsősorban.

Ehhez az erősen szexuális jegyhez kapcsolható a szadizmus, a mazochizmus. Skorpió aszcendens, Mars, Vénusz-állás hajlamosít rá, a szenvedélyesség fokozásával, de szükséges hozzá egy erőteljes, gyerekkorban elfojtott agresszió (szadista), vagy bűntudat (mazochista) megléte is. A szülői ház ridegségének, őt elutasító magatartásának szóló bosszú, érzelmek elfojtása, fejleszti ki ezt a "manapság nagyon divatos" perverziót.

A mazochizmus melegágya, az "egész életét a gyerekeinek feláldozó" anya szerepjátéka, és hatalmi játszmája; melynek gyökerében sokszor az bújik meg, hogy az anya nem akarta igazán a gyereket, vagy túl "áldozatosnak találta az anyaságot", de a megszületése után már nem tehetett semmit. Ezzel a mártírkodással "én miattam szenvedett" bűntudatot ébreszt a gyerekben, és azt a legérzékenyebb időszakban teszi. Ez semmi más, mint a gyereken állt bosszú, annak megszületéséért. Ezek a gyerekek felnőtt korukban a t u d a t t a l a n bűntudat miatt nem engedik magukhoz az örömöket, önbüntető mechanizmus alakulhat ki. A lány továbbviheti ezt a lelket károsító anyaszerepet, és generációk sorát fertőzheti meg vele.

A lányoknál, az örömök elfojtásához hozzájárul még az az előítélet, miszerint az erős szexuális energiával, vággyal rendelkező nők; kurvák. Ennek a támadásnak leginkább a Nyilas, Kos, Oroszlán jegyűek vannak kitéve, vagyis a tűzjegyek. A Skorpió aszcendensűek, a mélyen gyökerező szenvedélyesség miatt izzanak, de befogadó jelük miatt nem kezdeményezők, biztonságkeresésük miatt óvatosak, - nem repkednek "virágról-virágra" -, vízjegyük miatt érzelmesek.

Nem szabad a szexuális erőt teljes mértékben munkába szublimálni, csak a környezetbe való beilleszkedés érdekében, minimálisan. A kukta szelepéhez hasonlóan, csak a fölösleges gőzt kell kiereszteni. A munka elsősorban tudati tevékenység, ezért szublimálás esetén elvész a nemi erő érzelmi része. Az érzelmek visszaszorulása csökkenti a szellemi, lelki, testi alkalmazkodó képességet, a testi vízháztartást is, melynek következtében, a kiszáradás miatt, betegségek egész sora alakulhat ki.
Sok tűz esetén magasvérnyomás, gyulladások, allergia; levegősnél, túlpörgés, idegesség; vizes állásnál (Skorpió) vastagbélgyulladás, aranyérgondok; földies jegyeknél meszesedés.

Sajnos igaz Freud állítása, miszerint az emberek elsőszámú problémája szexuális eredetű. A nők legalább 70%-ának nincs kielégítő nemi élete!

Ha tabu jellegét félresöpörjük, és igazán belegondolunk jelentőségébe, észrevehetjük, hogy az életbenmaradás után a második legfontosabb ösztönünk, és alapvető élettani működéseket irányít ez az erő, amelyet a mai intellektuális (gondolkodásközpontú) világunkban "disznóságnak" titulálunk. Nem élünk teljes életet, túlzottan "fejben élünk", ezért népbetegségnek számít a fejfájás is. Egy önsanyargató ember nem tud kiteljesedett életet élni!

A szexuális erő, életélvezet (Vénusz), és tűz (Mars) kiélése az életben maradáshoz szükséges, ne legyünk a Mars visszaszorítása miatt savanyúak, és keserűek, mert elsavasodik a testünk is. Ebből alakulnak ki a mozgásszervi betegségek nagy része, például a reuma, és - a labor által kimutathatóan elsavasodásból - a köszvény. Keserűség, (düh elfojtása) epebántalmat okoz. A Vénusz visszaszorítása viszér és hólyaggyulladást kelt.
A Mars felszabadulása örömet okoz, a Vénuszé kellemes közérzetet. A Vénusz életélvezete, keveredve a Mars tüzével életörömöt ad. Nem mindig konkrétan, de az alapelveket tekintve mindannyian az életöröm segítségével fogantunk. A fogantatás öröme gyermekeinkbe is beleáramlik. Nem mindegy hogyan foganunk, milyen az aktus minősége és érzelmi telítettsége!

Az extázis - felfokozott élettani működésével - a megváltozott tudatállapotok közül is idetartozik. A szexuális öröm testre ható élettani következménye a Vénusz alapelvé (örömhormonok felszabadulása), de a túlfűtött élvezetnek a test kötöttségétől való kiszabadulásának érzete, az én-tudat, öntudat megszűnte, a megsemmisüléssel azonos érzet, az Skorpió analógia. Több okból kívánhatjuk az extázis adta önkívületi állapotot, de mindegyiknek a felszabadulás, megszabadulás a lényege. Megszabadulhatunk felszaporodott, nyomasztóan káros érzelmi, lelki tartalmaktól; ez a katarzis-szerű tisztító erő az extázis egyik pozitív megnyilvánulása. A másik a - főleg keleti népeknél használt - szakrális táncokkal történik (dervis-tánc). Sajnos használhatjuk az élet nehézségeitől való menekülésre is, mely életellenes, mert attó,l csak a halállal szabadulhatunk meg. Ilyen a fiatalok által, diszkókban használt, extasy-tabletta is, nagy a veszélyessége.

A Skorpió szélsőséges, szenvedélyes, néha brutális, élet-ellenes megnyilvánulásai félelmet, riadalmat okoznak az emberek többségénél, ezért a legnehezebben elfogadható jelek közé tartozik, de sok rosszat csak rávetítenek, ráfognak. Ilyen az AIDS is. Manapság divattá vált a szabados, sokszereplős, mégis személytelen, kizárólag a változatos technikai fogások megtapasztalásáért vállalt nemi élet. Csak fiziológiai hatások, érzékletek történnek ilyenkor.
Tipikusan Vízöntő analógia ez, felhasználó-központú, az embert tárgynak tekintő rideg szex.
Nagyon különbözik ez a magatartás a forró érzelmű, biztonságravágyó, féltékeny Skorpiótól. Ehhez kapcsolódva jut eszembe egy régi sláger, ami kifejezően szemlélteti a fenti érzetet:

Szeretni bolondulásig, elolvadásig
csókolózni márciustól, februárig.
Mert tudom, ha egyszer átölelsz,
utána úgysem engedsz el.
Repülni volna jó valakivel.

Párkapcsolatban jól gondoljuk meg egy Skorpióhoz (aszcendens) való elköteleződést. Rendkívül erős az érzelmi kötésük, - nem laza, link embernek való -, borzalmasan nehéz a szakítás számukra, teljes önmagukat hozzákötik a másik emberhez, énjük feloldódik a másikban. Szakításkor számítani kell a súlyos depresszióra, jó esetben bosszúra, rossz esetben öngyilkosságra is. Az érzelmi és földies aszcendensű emberek illenek jól hozzájuk, akik megértik őket. Alapos mérlegelés után kialakított párkapcsolatban sok erőt kaphatunk tőlük, ragaszkodó, heves, hosszantartó lángoló szerelmet, nagy testi- lelki élményeket, megbízható társat.

A Skorpió Marssal rendelkezők akarata, motivációja a Kosétól is erősebb, mert az erős érzelmek többlet energiát adnak minden indításhoz. Ő egy kifogyhatatlan gőzgép erejét sűríti magába, de hajlamos a kitűzött célért élet-ellenesen sok energiát felhasználni.

A Skorpió Napú emberek tudatukban hordozzák a fent említett jellegzetességeket, jó orvosok, lélekgyógyászok, archeológusok, boncmesterek lehetnek belőlük.

A Skorpió Hold, jó állás egy lelkével dolgozó művész és lélekgyógyász számára, mély beleérző képessége az azonos aszcendensét is felülmúlja. Rendkívüli "természetfölötti", ún. látó, és előrelátó képességeket adhat, a Halak Hold álláshoz hasonlóan. Rendkívül mélyen érző, és a jelenségekben megbújó ősképek (archetípusok) érzékelésére is alkalmasak lehetnek.

Vénusz

A Vénuszhoz az élet, az érzékszervek általi befogadása, a szükségletek érzékszervekkel történő megtalálásának a képessége tartozik. Az élet továbbvitele, a nemző erőnek való felkínálás, a csábítás eszközével. Női alapelv, vonzóerőnket, vágyainkat mutatja. Megédesíti, elviselhetővé teszi az életet az életörömök, élvezetek megtalálásával, a szépség a harmónia megteremtésével. Anyagi vonatkozásban a pénz is hozzátartozik, mint környezetünk fontos anyagi csereértékének eszköze. Az adás-kapás egyensúlya is ebben az alapelvben van.
Ide sorolható a női és férfi szexuális energia, a nedvesség általános vonatkozásában.
A nedvesség alatt a női hüvelyi váladékot, a férfi spermát is értem. Az érzelem is ide rendelhető, amelyet a Vénusz esetében az érzékletek váltanak ki. Hozzátartozik a vénás (Vénusz) vérkör, a bőr (érzékszerv, simogatás), a mirigyek, a vese, a nyelv.

A visszatartott Vénusz energia vesekövesedést okozhat, főleg férfiaknál gyakori.

Következtetni tudunk az egyéni ízlésre a Vénusz állásából: milyen formájú, színű anyagi dolgokat kedvelünk, milyen körülmények között érezzük jól magunkat, milyen zenét szeretünk?
Vénusz állásunk, ha nők vagyunk saját vonzó nőiségünket, ha férfiak vagyunk, szexuális női ideálunkat jelzi.

Bika

A Vénusznak, a Bika jegyében teljesen megjelenik az egyik legfontosabb lényege: az érzékszervi érzékelés, az anyagban élés öröme. A Bika aszcendensű ember nagyon szereti az érzéki örömöket, élvezettel eszik, iszik, testi vágyai erősek. Alapbeállítódása egoista, - közösségben is a saját örömét keresi - zárkózott, lassú, alapos, megfontolt. Fix jegy: megbízható, kicsit csökönyös lehet. Sokan vannak közöttük "tárgy-mániások", akik szinte erotikus élvezettel ápolják autójukat, vagy egyéb tárgyaikat. A tárgyak gyűjtő szenvedélye is ehhez a jegyhez sorolható. Amit csak tudnak, mindent a birtokukba vesznek az anyagi világból. Nem szívesen adnak ki magukból semmit, így még székletüket is nagy becsben tartják, gyakori náluk a székszorulás. Előfordul, hogy a székelés is rituális szertartássá, adakozó áldozathozatallá válik. Nagyon szeretik a pénzt, főleg, ha Vénuszuk a 2-es házban áll. Ajándékozással szeretnek örömöt okozni másoknak, úgy vélik, minél drágább az ajándék, annál jobban szeretik a megajándékozottat. A másoknak adott értékes ajándék a Bika számára nagy áldozathozatal. Stabil egzisztenciát akar magának megteremteni, családalapításra is csak ezután merészel gondolni, főleg, ha 2-es házas Rák Napú. A Koshoz hasonlóan szeretik a függetlenséget, de míg a Kos fölös energiáit akarja szabadon levezetni, addig a Bika saját magához és javaihoz ragaszkodik erősen, nem szívesen osztja meg ezeket mással.

A Bika Napú ember tudatában jelennek meg a fenti jellegzetességek, és mutatják apa-mintájukat.

Bika Hold-állásúak lelki beállítódása ilyen, anya-mintájukat jelenti.

Mérleg

A Mérlegben a Vénusz kapcsolatokat kereső része mutatkozik meg.
A Mérleg közösségi jegy, az egyes emberek közötti kompromisszumot, megegyezést keresi e jegyben (aszcendensben) született ember. Miért?
Míg a Nap Bika jegyben állásának idején - tavasszal -, minden virág és gyümölcsfa virágba borul, és tombol az általában vett megtermékenyülési vágy; addig a Mérleg idejének - őszi napéjegyenlőség - kezdetén, szeptember végén már az ősz kezdődik. A termés begyűjtése után, a túlélés feltételeinek a megteremtése miatt az emberek közötti összefogás, együttműködés a legfontosabb dolog. Nem lehet szempont az egyéni akarat. Ilyen az ebben az időpillanatban, aszcendensben született ember is. Annak ellenére, hogy a nőies Vénusz uralma alatt áll, nagyon erős jegy. Kardinális, rámenős és kiáramló, pozitív, levegős jegy. Erővel, akarattal, tudatosan keresi a kapcsolatok harmóniáját, jó diplomataállás.
A Mérleg jegye pontosan a Kossal ellentétes állásban van. Míg a Kos főleg nyers erejét használja az életben, a Mérleg ezeket az ösztönös megnyilvánulásokat durvának, állatiasnak, nem embernek valónak ítéli. A Mérleg érdekeit meggyőzéssel, kompromisszummal, ravaszsággal kívánja érvényesíteni.

Különleges, jellemzően finnyás, intellektuális finomságot ad a Mérleg állás egy embernek.

Az uralomban lévő Mérleg Vénusz örömét a harmónia megteremtésében, és megtartásában leli. Mars uralma alatt álló (főleg Skorpió, befele ható Mars) aszcendensű embernél, a mindenáron való harmónia akarása, le nem vezetett marsi energia miatt, betegségeket okozhat. Magasvérnyomás, gyomorfekély, epekövesedés, -(férfi esetében is!) - alakulhat ki.
Két ellentétes lényegű erő egyszerre történő, egymásrahatása, mindig energiaáramlási problémát, torlódást, kövesedést teremt. A Kos aszcendensű, egoista beállítódású ember teszi helyesen, először érvényesíti a másikkal ellentétes akaratát, utána kibékül. Ez az életrevalóbb megoldás!

Minden krónikus betegségnek a legfőbb oka a százszázalékos - bűntudat nélküli -, döntés hiánya.
Nem lehet mindent állandóan egyensúlyban tartani!
Nem lehet mindig mindenkinek megfelelni!
Ez Mérleg probléma, bármilyen jegyű ember esetén fordul is elő!

A Mérleg Vénusz, megfelelő egyéb személyiségjegyek megléte esetén, művészi hajlamot adhat. Míg a Bika Vénusznak a cukrász-, a szakácsművészet a fő területe (élet élvezete, érzékletek segítségével), addig a Mérlegnek a képző-, zene-, táncművészet felel meg jobban. Ilyenkor az emberek között kapcsolatot teremtő vénuszi erő, gondolati tartalommal telítődik, és érzelmek szabadulnak fel.
A művészi hajlam csak sok vizes bolygó-állás esetén jelentkezhet, (főleg Rák, Skorpió) mert a művészet a lélek kifejeződési formája, belülről fakad. A Halak energiája nagyon finom, érzékeny; víziószerűsége nehezen kiadható.
Mindkét állás szép, formás külsőt kölcsönöz (aszcendenstől függően). A Bika kerekebb, vaskosabb formájú, mint a Mérleg, amely lágyabb, finomabb, légiesebb jelenség. Gyakori mindkettőnél, az egyik, vagy mindkét arcon látható, ún. Vénusz gödröcske, a "griberli".

A Mérleg napállású emberek tudatosan finomak, intellektuálisak, kompromisszumkeresők.

A Mérleg Holddal rendelkezők, lelkivilága, anya-képe ilyen.

Merkúr

A Merkúr az összeköttetés, kapcsolatteremtés, közlekedés bolygó-elve. Nagyon illik hozzá a "pálya", áramlás, a "hálózat", "rendszer" kulcsszavak az autópálya, a vasúti pálya, az idegpálya, a vér és nyirok keringés értelmében is.
Ide sorolható újabban: a telefon, a hírközlés, (az Internet is) a műholdas, és mobil kommunikációs hálózatok; a műholdas helymeghatározó rendszer, bár ezek a szükséges eszközök (számítógép, műhold, mesterséges intelligencia) miatt sok uránuszi elvet is tartalmaznak. Az Uránusz a Merkúr "magasabb oktávja."
Mindent, mindennel összeköt - elkötelezettség nélkül -, alapvetően semleges és hideg életalapelv. Férfias és nőies, kiáramló és befogadó. Nem kötődik sehova, ezért racionális, értelemközpontú, logikus.
A Merkúr nehéz állásban idegességet, közlekedési környezetfóbiát okozhat.
Hozzátartozik az Ikrek és a Szűz zodiákus jegy. Egy érdekes dologra hívnám fel a figyelmet: a két merkúri jegy között - mind a kettő változó - derékszögű kapcsolat van, amely egymással való rossz viszonyt mutat.
Idetartozik: a jel, jelzőrendszer, írás, pecsét fogalmak.

Ikrek

Ehhez a jegyhez tartozó (aszcendensű) emberek kiemelten összeköttetést keresők, információgyűjtők. A jegy kiáramló (pozitív), levegős, és változó. Háromszorosan is információ, kapcsolatkeresők az Ikrek emberek, könnyedek, frissek, légiesek, kíváncsiak, alapvetően sehova nem tartozók. Az életükben legfontosabb a kapcsolattartás a környezetükkel, főleg emberekkel, a beszélgetések lehetősége miatt. Információ, rossz esetben pletykahordozók lehetnek, minden rosszindulat nélkül is. A többi változó jegy konkurenciát jelentenek számukra, főleg a Nyilas (szembenálló jegy) és a Szűz ellenszenves nekik. Az első tüzesen energikus, a második tárgyszerűen alapos, a Halak befolyásolhatósága miatt, nem jelent problémát a logikus Ikreknek, mert rábeszéléssel meggyőzhetik őket.
Ehhez a jegyhez rendelhető az intelligencia fogalma, amely egy meghatározott sablon szerinti probléma megoldást jelent. A fogalomalkotás is az Ikrek alapelv körébe sorolható. Az Ikrek, nem alkot új sablonokat, nincs rá ideje, türelme, nem szereti a mélységeket.
Felszínes, csak összeköttetésre törekszik, a levegő intellektuális gondolati energiájával rendelkezik. Úgy tűnik mások (pl. Szűz) szemében, hogy csak tesznek-vesznek, nyüzsögnek; nem csinálnak valójában semmit. Ha fáradtak, elveszett energiájukat magazinok olvasásával nyerik vissza.

A test részei közül a kar, és különösen az ujjak tartoznak az Ikrekhez, a levegőben való mozgáslehetőség miatt. Az íráskészség is iderendelhető, mikor a gondolatunkat közöljük a másik emberrel, jel és írás segítségével. A beszéd képessége is Ikrek analógia, hiánya esetén "kézzel - lábbal", vagy arcjátékkal, mimikával kommunikálunk. A pantomim-művészet is Ikrek jellegű.
A Merkúr állását is vizsgálva, fürge észjárásra, rendkívül jó a folyamat-logikai képességre, ad lehetőséget ez az aszcendens; de egy nehéz helyzetben lévő bolygó, túlmozgás-kényszert, és idegességet is okozhat. Nagyon szeretik a változékonyságot (változó jegy), újdonságot, az állandóság idegesíti őket. Szerencsére minden embernek tizenkét jegye és hét főbolygója van, és azok jól kiegészíthetik az Ikrek túl könnyű felszínességét. A személyjelölő (fontosabb), bolygók adják meg a hangsúlyt a jegyeknek. Ezek: a Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars.

Az Ikrek aszcendensű ember kitűnő riporterré, újságíróvá, tolmáccsá, nyelvésszé, tanárrá válhat, ha a többi állása is arra mutat. Finom, mozgékony, ügyes ujjai miatt (ujjak, Ikrek) jó zongorista, bűvész lehet; de rossz jupiteri állásnál, - könnyedsége miatt - csaló, szélhámos, sikkasztó, zsebtolvaj. Nem érzelmeskedik, nem sajnálja a másik embert (vízhiánynál), nem szégyenli magát (tűz-hiánynál), teljesen önérdekből cselekszik. Támadott Nap-állásnál, még büszke is lehet magára ügyessége miatt.

Az Ikrek Napú ember - jó állásban - tudatába emeli a fenti értékeket, és éltető energiát ad és kap a kapcsolatok ápolásával. Apját is ilyennek látta: ügyesnek, fürgének, okosnak. A férfi hasonlóvá válik, a nő férjétől várja ezeket.

Ikrek Hold esetében, lelke kapcsolatokra vágyik, nem érzelmesnek látta anyját. Kicsi gyermekkorban úgy érezte, tapasztalta: hogy anyja tünékeny, állandóan nyüzsög, nem volt állandóság, biztonság az életében. Nehéz állás egy földies vagy vizes aszcendensű ember esetén; míg a tüzesnél és levegősnél ez nem jelent problémát.

Az Ikrek Merkúr rendkívül jó testi, lelki, szellemi mozgékonyságot ad, főleg gondolati frissességet, fürgeséget hoz. Uralomban áll a bolygó itt, - jó állásban - zseniális értelem, gyors kapcsolás, alkalmazkodó képesség alakulhat ki.

Ikrek probléma, az idegesség, felületesség, túlmozgás-kényszer (pörgés).

Szűz

Ég és föld a különbség a két merkúri jegy között, és itt szó szerint is értem. A Szűz aszcendens földhöz kötötten alapos (föld jegy) és megfontolt, mindig ellenőrzi saját magát. Sokszor nehézkes és lassú, mert alaposan körüljárja a dolgokat, minden oldalról megvizsgálja őket. Rossz állásban fél a döntésektől. Ezeket gyakran az okozza, hogy nem tudja eldönteni melyik a jobb, vagy kevésbé rosszabb. A Merkúr túlzott semlegessége miatt nehezen választ, nem engedi be az érzelmeket, megérzéseket. Az érzések és az észszerűség egymás ellentétei, gyakran kioltják egymást. A Szűz aszcendensű ember inkább észszerű. A Nap Szűz-béli állásában, augusztus végétől a termések betakarítása kezdődik, helyet kell adni az új termésnek. Szét kell válogatni az új termést a régitől, a rosszat a jótól, körültekintéssel, ésszel. A Szűz aszcendensű ember is ilyen adottsággal rendelkezik. Racionális, rendes, tisztaság szerető, erős Mars-állásnál kritikus embert ad.
Kulcsszavai: megkülönböztetés, odarendelés, szétválasztás, tisztaság, egyértelműség, alaposság.
A láb, mint közlekedési szerv tartozik a Szűz jegyhez, amely a földön való mozgást teszi lehetővé.
Rendessége miatt, testének szervezetében felfedezett legkisebb rendellenesség is riadalmat okozhat neki, és orvoshoz fut segítségért. Gyakori közöttük a képzelt-beteg.
Mivel földies jegy, elsősorban az anyagi létünk szervezete - testünk egészsége - érdekli. Állandó elemzés-késztetése miatt, aggódó típusú ember, és aggódásának tárgya, a Merkúr állásától függ.
A Szűz aszcendensű ember rendkívül érzékeny, főleg ami az anyagi, tárgyi dolgokat illeti. Kitűnő bor és íz szakértő lehet - főleg jól álló, Bika Vénusz (Vénusz- nyálkahártya) állásban -, a magas fokú anyagi megkülönböztető képessége miatt. Az ún. "orr", az illatszakértő, is e Szűzi erényeket használja, de nem árt valamilyen jó kettes-házas mérleg-vénuszi állás, vagy ugyanitt egy jó fényszögű Mars jelenléte sem. A Mars-Hold trigon rendkívül jó illatérzékelést adhat.
Túlérzékenysége miatt, ha lelki nyomás alatt él, vagy nem tudja a bennelévő hatalomvágyát kiélni, nyomásra való allergia alakulhat ki. Fizikai behatásokra történik ez az elváltozás, és vörös (Mars) duzzanatokat okoz. Ez megmutatkozhat a Szűz Napú, Holdú embereknél is.

A Szűz Napú ember tudatában vannak jelen a fenti értékek. Apaképe is hasonló. Rendes, válogatós, precíz, tisztaságszerető, beosztó, előrelátó lehet jó állásban. Mindig tisztázni akarja a fogalmakat vitatkozások idején, mert azok is legyenek tiszták, egyértelműek.
Jelmondata: A homok a sivatagban a helyén van, a tányéromon nincs.
Tipikus dobozolós ember, szereti a dolgai helyét megtalálni, tulajdonságaik szerint szétválogatni, és csoportokba tömöríteni őket.
Kettes házas Nap esetén jó könyvelő, bankszakember lehet.
Alkalmazkodó, befogadó jegy a Szűz; ezért elsősorban a szolgáltatásban nyújthat sokat, alapossága, precizitása miatt. Kitűnő "második vonalbeli" munkaerő, szakértő lehet, akire mindig lehet támaszkodni. Kiváló tervező, szervező, rendező.
Rosszul álló Nap, és Merkúr esetén: kritikusan szőrszálhasogató, aggodalmaskodó, döntésképtelen, képzelt-beteg, tisztaság-mániás lehet.

A Szűz Holdnak, az anya-képe szűzies. Belső lelkivilága rendet, egyértelműséget, racionalitást akar. A föld jegyek - (főleg a Szűz, a Merkúr miatt,) - nem érzelmesek. A víz és a föld találkozásakor termékenység alakulhat ki.
Alkotóképesség, kreativitás, finoman cizellált érzékeny lélek fejlődhet. Sok vizes, és jó vénuszi állásnál, aprólékos finom munkákra, iparművész tehetség jelentkezhet. Textilművész, szőnyegszövő, keramikus, kert-tervező stb.
A jól álló Szűz Merkúr, kiváló megkülönböztető képessége, jó memóriája miatt különösen alkalmas jogi pályára, ahol aprólékos precizitásra, odafigyelésre, megalapozott érvelőképességre van szükség. A jó memóriához kedvező Hold-állás (információ bevésődés), és Merkúr-állás (információ visszaadása) kell. Ügyvédnek, ügyésznek, és bírónak szükséges a jó, és erős Nap és Plútó állás is. Egyéb irodai munka is neki való, ahol kiadhatja magából a fenti szűzi értékeket.
Szűzi probléma a félelmen alapuló tisztaság-mánia (vírus, bacilusmentes), és túlzott pedantéria (minden elvágólag álljon, legyen), képzelt-betegség, probléma-kerülés, aggódás, és félelem a jövőtől, amely mindig kiszámíthatatlan, sosem logikusan bekövetkező.

Szűzi probléma: az emberi lény a többitől való elválasztása, a túlzott sterilitás keresése, amely napjainkban dívik. Ez életellenes dolog, és félelmetes magányt okoz mindenkiben.

Jupiter

A Jupiter tüzes, férfiasan kiáramló (pozitív) életelv. Hozzátartozik a kiáramlás, kiteljesedés, elfogadás, beépítés, szerencse, optimizmus, hit, bizalom fogalmak.
Ahol a Jupiter élet-elv áll a radix-képletemben, abban a házban és jelben, azok jelentésének értelmében lehetőségem van saját magam kiterjesztéséhez. Ez lényegében az életterem, felségterületem növelését jeleni. A Jupiterrel fényszögben lévő bolygó segíthet nekem életem kiteljesítésében. Ez természetesen csak jó fényszög (trigon, szextil) esetén lehetséges.
Életterem, lehetőségeim kiterjesztéséhez hozzájárulhat a széles látóköröm kiszélesítésével, a felsőfokú tanulmányok elvégzése. Tágulhat a világlátásom ezzel. A távoli utazások, más kultúrával, életmóddal való megismerkedések, tapasztalatok megélése szintén növelheti életterem, mozgásterem. Ezután az egész világban otthon leszek. Ez lényegében egy kozmopolita beállítódást eredményez. A különböző életformák megismerése, kialakíthat bennem egyfajta általános megértést, elfogadást, szeretetet minden emberi életforma irányába. Felismerhetem minden élőlény életközösségét, egymásra utaltságát, kölcsönös nélkülözhetetlenségét.
Ezek kizárólag kedvező állásban jelentkeznek, mert mint minden bolygóelvnek, ennek is van fekete, árnyékos oldala, amely nem kellemes.
Hozzátartozik: az elfogadás hiánya (utálat), expanzió, eszkaláció fogalmai is. Minden határon való túlterjedés rossz értelemben is a Jupiter alapelv körébe tartozik. Ilyen a daganat, kinövések, elhízás. A májbetegségek is jupiteri problémák, az utálat, az allergiás betegségek kiindulása lehet. A hagyományos asztrológia szerinti "legynagyobb jótevő" bolygónak ilyen a fekete oldala.

A Jupiter jegybeni és házbeli állása, fényszögkapcsolatai megmutatják az adott ember hithez való hozzáállását is.

A hit az én értelmezésemben nem azonos a vallásossággal, bálvány vagy valamilyen isten-hit fogalmával. Nálam ez azt jelenti, hogy ideális esetben bizalma van az életben, bízik a létezés fontosságában, ősbizalomban él. Nem fél az élettől, mert minden ami történik vele, az érte van és a barátja; a nehézségek is edzik, fejlesztik.

Többé-kevésbé mindenkinek problémája van ezzel az alapelvvel, mert manapság szinte mindenki fél az élettől, bizalmatlanul méregetjük a másik embert, elzárkózunk egymástól, és az egész külvilágtól.
A Jupiter nehéz fényszögállásban mindig előhívja azt az általános bizalmatlanságot, amely jegyének, és házának jelentésében mutatkozik meg elsősorban. A vele "rossz" fényszöget alkotó alapelv értelmében jelenik meg az ember életében. Az élettere ebben a Jupiter-állásában erősen csökken; de nem külső hatás okozza ezt, hanem saját maga, mert az élettől való félelem benne rejtőzik.
Maga szűkíti le életlehetőségeit, az ahhoz fűződő negatív hiedelmei és előítéletei miatt.
A félelem a hit hiányát jelenti, és magányhoz vezet. Sok embernél ez a félelem láthatóan beteges méreteket ölt, mindent igyekeznek túlbiztosítani, a biztosító társaságok nagy hasznára.

Azért nem beszélhetünk az asztrológiában rossz állásokról, mert kizárólag a nehézségek alapos megtapasztalása vezethet a nagy felismerésekhez; vagyis minél nagyobb nehézségeket élünk át az életben, annál nagyobb a lehetősége a boldogság elérésének.
Ez a paradoxon akkor válik érthetővé, ha felismerjük, magunkévá tesszük a polaritás általános elvét. Egy bizonyos ponton túl átlendül életünk, mint egy inga, a másik, napos oldalra; ha belső útra térünk, keressük a nehézségeink okait az életünkben, és teszünk is annak javításáért, megváltoztatásáért.
Szabad akaratunkból visszatérünk a sorsunk által kijelölt útra. Ha nem akarunk ezután az inga két véglete között ingázva élni, meg kell találnunk a középpontunkat, ahol már nincs kilengés. A jóga elmélete és gyakorlata kiváló erre a célra, ha helyesen alkalmazzuk azt. Ezután elfogadjuk az életet olyannak amilyen, nem vívunk többé "szélmalomharcot", hiszen az nem ellenség többé.

Nyilas

A Jupiter tüzes kiterjedése ebben a jegyben maradéktalanul megjelenik. Kiáramló (pozitív), változó jegy. Az ebben a pillanatban, aszcendensben született ember is alapvetően optimista, szabadságvágyó, kiáramló; mint egy betöretlen csikó. Ő is alkalmas lehet a kordába zárásra, de belső szabadságvágya, testi-lelki tágasság iránti igénye soha nem múlik el. Nagyon játékos alaptermészetű, szereti a vidámságot, az örömet.
Ha túlzottan bezárják, nem élheti ki soha szabadságvágyát, olyanná válik, mint egy szomorú kisgyerek. Változó jegye folytán nem szereti a kötöttségeket, mindig újabb és újabb vágyak elérése felé hajt, ezért, ha nincs kötőerejű bolygóállása, megbízhatatlan is lehet. Lendületes optimizmusa nem hosszú életű, a legkisebb komolyabb akadály is kedvét szegheti. Jól szemlélteti közérzetét egy régi dal, melyben túlzott optimizmusa miatt, a lehetetlent is elképzelhetőnek gondolja.

"Sej szellők, fényes szellők
Fújjátok, fújjátok.
Holnapra megforgatjuk
Az egész világot."

Nem ismer lehetetlent kezdetekben, mindent reményteljes, tüzes lendülettel indít el.
Szereti kiterjeszteni a tudását, nagy a megismerési vágya, távoli földrészek iránti vonzódása erős, világutazó, és felfedező hajlamai vannak.

Valódi sikert csak kitartást erősítő egyéb bolygó-állások esetén érhet el; például ha Jupiterük Bakban, Vízöntőben, Skorpióban, esetleg Oroszlánban áll kedvező fényszögben; vagy Napjuk, Hold-állásuk erősítő, stabilizáló hatású. Filozófiai hajlamúak is lehetnek, ha egyéb állások komoly irányba viszik. Sok valódi hívő ember, és kiváló lelkész kerül ki közülük.

Jupiter a Nyilasban

Itt uralomban áll a Jupiter, erős vágyat gerjeszt az emberben ahhoz, hogy kiterjessze életterét, lehetőségeit. Ez megmutatkozhat anyagi szinten: mikor szeret világot látni, kalandozni, megismerkedni más kultúrákkal, a tágasság élvezetét hozza az ember életébe. Lelki szinten: tanulmányokat folytat, tudását tágítja ki; melyet beépít mindennapi életébe, felhasználja azokat saját épülésére. Ilyenkor a tudás nemcsak holt ismeret marad, amelytől csak a "feje tágul", és a szemétszerű információk a fejében inkább bonyolítják, nehezítik az életét, mint könnyítenék.

A szellemi szintű Nyilas Jupiter átfogja tudásával az egész világot, az elmélet teljes egészében gyakorlattá válik; állandó tudásvágyat gerjeszt, amelyet képes rögtön elhelyezni mindennapi sikeres életébe. Ezek természetesen, és kizárólag jó állások esetén jelentkeznek; mert, ha ezek a törekvések gátlás alá kerülnek, csak vágyak maradnak, amiket sosem érünk el.

Nyilas Nap

A Nyilas Nap állású ember tudatosan keresi a tág lehetőségeinek kiélését. Kalandvágyó, megismerő vágyától hajtva lehet: jó filozófus, politikus, idegenvezető; Mérleg érdekeltség esetén, utazó nagykövet; légikísérő, felfedező, területszerző hadvezér, vallásterjesző, játékszenvedély rabja. A Nap házbeli helyzetének megfelelően más és más életterületen.

Hold a Nyilasban

Ilyen állású ember lelkében érzi, kívánja élete tágítását. Szabadságvágyó alapérzésű, kívánja a társaságot, és a teret maga körül; szűk élettérben csak vegetál, összehúzódóan szomorú. Nehéz állásokban sok lelki okra visszavezethető betegség kiindulása lehet a szűk élettérben való kínlódás, esetleg túlzott vágy élése.
A gátlás nélküli, fegyelmezetlen magatartás, és vágy a többi bolygó állástól -főleg a Jupitertől- függően sok betegség, és baleset kiindulója lehet. Daganatok, májbetegségek, kinövések, elhízások, túlburjánzások egész sora jelentkezhet.
Marssal kapcsolódva immunproblémák, allergia alakulhat ki. Ezek a betegségek eddigi életem folytatását megakasztják, gondolkodásra kényszerítenek, annak megfelelő volta felől. A "mit teszek rosszul?" kérdés pedig jó esetben belső útra terelhet, ahol választ kaphatok a kérdésre. A belső csend hangjaira figyelve rájöhetek problémáim okaira, és a helyes magatartást is megmutatja nekem.
A gyakorlatban történő megvalósítás nagyon nehéz, mert mindig újra és újra visszatérnek a régi, hibás reflexek. Kioltásuk nagy odafigyelést, akaratot, tudatosságot, elszántságot igényel.

Halak

A Jupiter vizes megjelenése ez a jegy, elemében ellentétes a Nyilassal. Vizes, befogadó (negatív), változó csillagjegy. A két jupiteri jegy annyira különböző, hogy diszharmóniában állnak (kvadrát) egymással.

A Halak aszcendensű ember érzelemgazdag, lebegő fantáziájú, összeolvadóan nagy empátiaérzékkel rendelkezik. Sokszor olyan, mintha nem ebben a világban élne, vágyakozik egy földön kívüli szebb, egységesebb világ felé. Érzékeny, kicsit zárkózott, álmodozó természetű.
Sokszor segít az elesett állatokon, és embereken, hazaviszi a töröttszárnyú madarat, sérült kutyát, macskát, nagyon humánus és segítőkész ilyen helyzetekben. Önzetlen gyógyítók lehetnek belőlük, akiket nem a honorárium érdekel. Közülük kerülhetnek ki "Jézus földi prófétái" az elhivatást érző, humánus, valódi orvosok. Finom érzésűek, könnyen meghatódnak a férfiak is.
Sokszor gyengének, és befolyásolhatónak tartják őket, mert hisznek az emberektől érkező érzelmeknek (Halak előítélet), azon keresztül sok mindenre rávehetőek. Ha változó keresztjük van (MC Nyilas), és Jupiter-állásuk diszharmonikus, vagy változó jegyben áll, előfordulhat egy bizonytalansági hajlam, befolyásolhatóság. Biztonságérzetük növelése érdekében, vallási szekták áldozatai lehetnek; jó esetben ártalmatlan, vagy lélekemelő ezotérikus körök tagjaivá válnak.

Hajlamosak lehetnek a mártíkodásra, a "szegény én"- szerű önsajnálatra is.
Persze a többi bolygó-állás alaposan változtathat személyiségükön, de alapbeállítódásuk számukra az, hogy az egész világ érzésekből áll össze.
A jegyhez tartozik a Neptun, mint transzcendens bolygó, amely teljes összeolvadást, feloldódást jelent. Ez az élet tengerét jelképezi, amelybe beletartozik az egész univerzum is. Minden Halak aszcendensű ember tudat alatt érzi, hogy minden élőlény, ugyanannak az élet tengerének a része, elkülönülésünk csak a földi élet feladatának elvégzése miatt szükséges.
A megváltozott tudatállapotok közül ehhez a jegyhez tartoznak az egységélmények, melynek a csúcsa: az Unio Mistica, az ego teljes feloldódása.
A feloldódási vágy rossz megjelenése szintén a Neptunhoz kötődik. A kémiai szerekkel történő feloldódás káros szokása azért is terjedt el a mai világban, mert a valódi misztika háttérbe szorult.

A régi, hittelteli, reménykedő életet, ahol Isten vigyázó szemei mindenkit figyelnek, mert mindenki egyenként fontos a számára; az anyagi valóság, kizárólag az anyagban való élés rideg valósága váltotta fel.

Ez nem enged teret annak az igénynek, reménynek, hogy alapvetően minden ember azonos tengernek, léleknek a része, alapvetően minden embernek azonos lelki szükségletei vannak.
A kizárólag anyagban élés kényszerképzete miatt, félelmükben az emberek elzárkóznak, ahelyett, hogy közös lelki élményeiket megtapasztalnák, közösen énekelnének, fesztelenül játszanának.
Minden ember egy csepp ebből a neptuni tengerből. Ennek a cseppnek a felületi feszültsége az ego, mely csak néha egy-egy lelki közösségben oldódik fel annyira, hogy egymás érzéseit megismerhessük, és csak ritkán tudatosul, hogy az elhanyagolhatóan kevéssé különbözik a miénktől.
Ez a jegy a bezárkózásnak, életvégének (feloldódásnak), a 12 -es háznak a jelentőségéhez rendelhető.

Halak Jupiter

Jó állásban rendkívüli empátia, mások gondjaiba, érzésvilágába való beleérző képességet ad ez az állás az embernek. Jótékonysági, segítőkész beállítódás alakulhat ki.

Gátolt állásnál ez a képesség hol túlzottá válik, hol erősen beszűkül, és így az embernek diszharmónikus viszonya alakul ki mások, és saját érzésvilágával kapcsolatban.
Hajlamos érzelmei elfojtására, mert tapasztalata az, hogy az emberek gyakran visszaélnek azokkal. Az elfojtott, gátolt érzelemkiadás, és bizalomhiány jelentkezik nála.
Hajlamos lehet mások kijátszására, "átvágására", mert empátia érzékét már gyermekkorában elfojtotta a sok kellemetlen tapasztalat miatt. Bezárkózó félelem töltheti el, mert élete - úgy érzi - állandó veszélyben van, mindenki be akarja csapni.
Mars Jupiter kvadrát esetén, az életet veszélyeztető érzés állandóan benne van. "Az első támadás legyen az enyém". Mivel időnként hiszékeny, ezért előfordulhat, hogy valóban kijátszák ezzel a nehéz állással rendelkező embert; különösen, ha jótékonysági ürüggyel keresik meg.

Halak Nap

A Halak Nap-állású ember tudja, hogy finom és érzékeny; tudatosan igyekszik másokat segíteni, ha ők bajban vannak. Kizárólag akkor segít, ha valóban szükségük van rá. Jó orvosi, nővéri állás.
Az ilyen Napú ember, apját segítőkésznek, finomnak, érzelmesnek, nagy beleérző képességűnek látja. Ez a férfi-mintája a fiúnak, a lány a leendő férjétől várja ezeket a tulajdonságokat.

Halak Hold

A Halak Holdállás rendkívüli intuíciós készséget ad, kicsit a felhők között járó, finom anya- mintát mutat. Nagy a misztikára való hajlama a Halak Holdállású embernek, érzékeny és érzelmes lelkületű.

Szaturnusz

Elérkeztünk ahhoz a bolygó-elvhez, amelyet a legkevésbé szeretünk.
Sok félreértés, és hamis kép él mindenkiben erről a fontos, és nélkülözhetetlen elvről. A köztudatban, és szakmai körökben is, a kegyetlenség, a törtetés, a halál, a szigorúság, a sors fogalmak kapcsolódnak hozzá.
Félreértett, hibás elgondolás alakult ki róla, mert összezavart mindenkit a görög mitológiából ismert, gyermekeit elnyelő kegyetlen isten képe.

Az én felfogásom szerint, a Szaturnusz azonos a Föld-anya archetípusával, amely határok közé szorítja, a különben part nélkül szétfolyó, szétáradó ideákat. Ő az anyag (anya), a földön megjelenő formavilág megteremtője, és megtartója, minden anyagi szerkezet, rend felelőse. Határok húzásával szétválasztja a más jellegűeket, összetereli az azonosakat. Kialakítja az emberi egót, a többi embertől való elválasztást is. Tehát földies, befogadó, elnyelő, összehúzódó alapelv; energiasűrítő, koncentráló erje van.

Miért tartják férfiasnak ezt a bolygót? Az apajogú világunkban a Szaturnusz által közvetített tulajdonságokat: a rendet, fegyelmet a férfiakhoz kötjük, mert az a kialakult elképzelés, hogy egy férfinek ilyennek illik lennie.
Kicsit összekeveredik tudatunkban a Szaturnusz; a Mars, és a Nap, kiáramló erejével. Mint minden kiáramló erő, azok is csak fegyelemmel, erőkoncentrációval (Szaturnusz) együtt igazán hatásosak.

A lányoknál alkalmazkodó képességük (Hold), bájosságuk (Vénusz) miatt nehezen fedezzük fel fegyelmezettségük születetten magas fokát.
Miért kell egy lánynak földiesen fegyelmezettnek lennie?
Köztudott dolog, hogy a nőknek az életben kétszeres terhet kell viselniük. Meg kell élniük, utódokat kell teremteniük, fel kell nevelni őket. Nem minden párkapcsolatban lehet számítani a férfiak segítségére, mert nekik elsősorban az élettér védelme a feladatuk. Mindig háborúznak, védik az élelemforrást, az életteret; ritkán vannak otthon. Az emberi faj továbbélésének biztosításáért, a nőknek mindig a földön kell járniuk, nem az ő dolguk a szellemvilág területe.
Születésükkor, genetikai vizsgálatokkal igazoltan erősebbek, szívósabbak, jobban fegyelmezhetőek, mint a fiúk. Egy fiú betegesebb, esendőbb, érzékenyebb, több törődést igényel, mint egy lány.
Kicsi korukban a lányokat szigorúbban nevelik, jobban háttérbe szorítják, mint a fiúkat. Ez az ösztönös cselekvés nagyon helyénvaló, hiszen későbbi női hivatásukhoz nincs szükség énjük kiemelésére. Sejtjeikbe programozva él a védő, óvó feladat, ami saját igényük (egó) kordában tartását, visszaszorítását is jelenti. Születetten adakozóak, önzetlenek, mert leendő anyai hivatásuk ezt igényli; amely teljesen érdek nélküli, hiszen hamar kirepülnek a "fiókák", még az ember esetében is. Ez egy nő életében nehéz periódus, de mivel élethez való alkalmazkodásuk kiváló (Hold), mindig sikeresen túlteszik magukat ezen. Az unokák dajkálása pedig már felszabadultabb élvezetet ad számukra.

Miért elsősorban a férfiak viselete, a szürke és a fekete szín (Szaturnusz), a puritán öltözet?

Általában is igaz az a tétel, miszerint ami belül van, azt fölösleges megerősíteni a külső világban. A férfiak azért járnak visszafogott viseletben, vagy feketében, hogy annak szigorúságát magukra vegyék. Ezzel, mint a kitin-páncélos bogár, kívülről védik, a bennlévő puha tartalmat. Kemény vagyok, szigorú, erős, ne merészelj megtámadni! Ez a viselkedési mód különösen a szegecses-bőrdzsekis ruházatnál feltűnő, mikor a Mars-analógiával (vas) találkozik a szaturnuszi fekete szín.
A nyugati világ túlzottan anyagban élése az, ami a halált a Szaturnuszhoz rendeli, és színe a mindent elnyelő, fekete; mert az az anyaggal azonos alapelv.
Nem így van ez más kultúrákban. Ahol az ember szellemi részét tartják elsősorban fontosnak, ott a fehér (szellemi), vagy a piros (élet színe) lehet a gyász színe, fájdalmuk sem olyan nyomasztó. Például az indiánoknál, nem megsemmisül az ember, hanem az égi vadászmezőre indul halálakor, felszabadul Földanya megkötöttségeitől, szabad lélekké változik.

Miért a sors-bolygója a Szaturnusz?

Sorsunk azonos az életutunkkal, és kizárólag azon járhatunk életünk végéig. A képletünkben lévő Szaturnusz bolygó erőssége megmutatja azt, hogy számunkra mennyire fontos a sorsunkra való odafigyelés.
A legerősebb a Bak-szaturnuszi állás. Ilyenkor kiemelt szerepe van az önfegyelemnek. Saját magunkat állandóan vissza kell terelnünk a kijelölt sorsunkhoz. Ha nehéz fényszöget kaptunk születésünkkor ehhez a bolygó-elvhez, akkor állandó perlekedésben állunk a sorsunkkal. Örökké keresztben kívánuk járni az életutunkon, és nagyon csodálkozunk, hogy mindig falba ütközünk. Ilyenkor sokan a falat verik dühükben, ahelyett, hogy derékszögben elforulva problémamentesen, szabadon folytatnák életüket.
Sajnos az életben ennek a felismerése nem könnyű feladat, mert nem tudja a képlet tulajdonosa, hogy ezt teszi; kizárólag úgy éli meg, hogy a világon minden, és mindenki gátolja szabad cselekvésében. (Nekem is van ilyen állásom.)
A sors által kijelölt út nagyon széles, szabad akaratunkat bőven kiélhetjük. Szabadon eldönthetjük, hogy ártalmasan kívánunk-e élni, önző módon, másokat kihasználva, vagy magunkat és másokat építően. Az elsőt fájdalom, baj kíséri; a másodikat a szeretet irányítja, ezért örömszerző.
Sosem jelentkezik egy ember életében ennyire egyértelműen, és szélsőségesen; inkább keveredve mutatkoznak az építő és romboló hajlamok. Sokszor egyik életerületen építenek, a másikon rombolnak.

Összefoglalóan a Szaturnusz alapelvéhez tartozik:

az erő koncentrációja és megőrzése, a dolgok szerkezetbe foglalása.
Érzékszervek közül hozzátartozik a fül, amely a befogadó jellegű halláson kívül, az egyensúlyozásunkért is felelős. A föld (Földanya) gravitációs erejét használjuk fel ehhez. Jellemző, hogy az idős (szaturnuszi korban lévők), és a Szaturnusz-problémás emberek rosszul hallanak.
A gerinc, mint testünk alapszerkezetének fontos része is ide sorolható. A gerinc, és az izületi problémák szintén szaturnuszi jellegűek. Az izületi bajok, mint a merevség, és a túlzott puhaság is a rosszul élt Szaturnusz megjelenése. Merev, törékeny gerinc, csontozat jelentkezik egyrészről; másrészről görbült, puha gerinc, csontozat. Lelki szinten az alázat hiányát mutatja az első, az alázatoskodást a második.

A valódi alázat mindig a sors, nem pedig az emberek iránti alázatot jelent.

A megoldás a rugalmasság kialakítása lehet, melyet kezdhetünk testi szinten gyógytorna segítségével is, de érdemes a lelki rugalmasságot is megtanulni ahhoz, hogy vissza ne térjenek a testi bajok. Az izületi gyulladások mindig ki nem élt akarati, marsi problémát takarnak.

A Szaturnusz alapelvéhez tartozik a törvény, minden értelemben. Ilyenek a természeti törvények, ember alkotta törvények, isteni vagy sorstörvények. Ezek korlátot szabnak, és ezzel irányt mutatnak minden létezőnek.

Bak

A Nap száműzetésének idején, a tél elején, minden élőlény takarékosan, összehúzódva él; tartalékolva, koncentrálva erőit addig, míg az élethez kedvezőbb életfeltételek megjelennek újra.
Ilyen alaptermészetű a Bak aszcendensű ember is. Jó esetben a sorsát, csillagát követő az ebben a pillanatban, aszcendensben született ember. Fegyelmezett, összeszedett, lényegre törő, kissé zárkózott tulajdonságú. Nem a társaság középpontjában áll, de belső tartása miatt tisztelik, értékelik. Racionális, törvénytisztelő, nagy önfegyelemmel rendelkezik; sosem sérti meg mások területét, mert a határokat mindig felismeri.
Gyakran közelülő szemük van, ami a lényeglátás egyik jele. Alkatilag szikár, inas, csontos emberek is lehetnek, ha más jegy is ezt erősíti; fiatal korban idősebbnek, idős korban fiatalabbnak látszanak valós koruknál.

Ha Szaturnuszuk nehéz állásban, fényszögben van, akkor merevek lehetnek és gátlástalanok; hidegen törtetők is, ha Marssal áll kapcsolatban. Vagy az ellenkező végletbe esve, erejüket képtelenek lesznek egy cél érdekében koncentrálni. Nap- Szaturnusz támadás esetén, a fölény zsarnoki kihasználását hozhatja, ha egyéb jelek is erre mutatnak.

A Bak aszcendensű emberek rendkívülien alkalmasak minden komoly, erőt, kitartást, szívósságot igénylő munkára. Ilyen főleg a tudományos, kutató munka; hegymászás, az élsportok közül a hosszútávfutás, triatlon, öttusa. Hatalmas erőkoncentráló képességük miatt nagyon értékes a Bak jegy.
Ez a jegy az X-es, hivatás,- életcél házhoz kötődik, ami az élet kiteljesedésének háza.

Bak Nap

A Bak Napjegyű emberek tudják magukról, hogy képesek az erejük koncentrálására, célratörőek lehetnek, ha Szaturnuszuk kedvező fényszögben áll a Nappal, a Marssal, vagy egyéb aktiváló energiával.
Kedvezőtlen fényszögnél ez az energia hol túl erős, hol pedig gyenge és bizonytalan. A Bak Nappal rendelkező ember apa-mintája egy - jó esetben - fegyelmezett, határozott, célratörő férfi-kép. Elsősorban a megfogható földies célok érdeklik a Bak jegyű embert, a karrier, a hivatásbeli siker a legfontosabb az életükben.

Bak Hold

A Bak Hold-állású ember lelkivilága zárt, visszahúzódó. Anyját is fegyelmezettnek, határozottnak, célratörőnek, földiesnek, nehézkesnek, kissé ridegnek látta gyerekkorában. Engem is mind a három fiam másnak látott.
A legidősebb fiam (Bika aszc.) berobbanóan változónak, kiszámíthatatlan érzelműnek látott (Vízöntő Hold);
a középső (Skorpió aszc.) túlzottan ragaszkodónak, hozzá kötődőnek, nem elengedőnek tartott (Bika Hold));
a legifjabb (Halak aszc.) fiam pedig Bak Holdnak, vagyis érzelemszegénynek, visszahúzódónak talált. Nagyon érdekes, hogy ugyanazt a személyt mindenki, - saját állásainak megfelelően, - másképp látja.

Bak Szaturnusz

A Bakban a Szaturnusz tisztán áll, uralomban van. Ebben a jegyben a kősziklához hasonlóan rendkívül erős a bolygó. Ez egy szószerinti kőkemény állás egy ember személyiségében. Jó helyzetben, fényszögben lévő Szaturnusz erős koncentráló képességet, fegyelmet, határozottságot, sorskövetést, vagyis nagyon jó tulajdonságokat adhat egy embernek. Az egész képlet mutatja meg azt, hogy mit erősít ez a bolygó-állás; az önfegyelem milyen életterületre terjed ki. Mit segít és mit gátol.

Folyt.köv.!!!!

vissza a lap tetejére

Vendégoldal
Gondolatok...
Kérdések-Válaszok
Elemzés rendelés
Letöltések
Ajánló
Kapcsolat
Kezdőlap
Aktuális