Ki vagyok én?
Mi az asztrológia?

 

Mit tud az asztrológia?

Az asztrológia arra képes, hogy felállítsa a személyiség-képet, vagyis megmutassa számomra, hogy milyen ember vagyok. Mik az életemben a nehezebb és mik a könnyebb területek, feladatok? Milyen munkára, hivatásra vagyok alkalmas, és mire biztosan nem? Látja a tehetségeimet -azt is, hogy hol tudom hasznosítani azokat-, látja a kevésbé jó és szép tulajdonságaimat is, az akaratomat könnyen vagy nehezen érvényesítem az életben. Erkölcsi érzékem fejlettségére, és a törvények szigorú betartása iránti igényem nagyságára is lehet következtetni a segítségével. Következetes, pontos és precíz vagyok-e, vagy inkább rugalmas, simulékony, esetleg megbízhatatlan. Milyen a szépérzékem, az életben az örömet hogyan érem el? Optimista vagy inkább ború látó ember vagyok? Önfegyelmem példa mutató, mindig érzem-e hol a határ vagy másoknak kell erre figyelmeztetni. Önálló, szabadlelkű, vezetőképes ember vagyok, vagy inkább alkalmazkodó és vezetésre szoruló.

Nagyon árnyaltan és pontosan lehet ezekre a tulajdonságokra következtetni. Ki lehet deríteni, hogy a különböző élethelyzetekben miként viselkedek, hogyan reagálok a váratlan történésekre. Meg lehet mondani a segítségével, hogyan és mit tegyek a jó közérzetem, vagy a sikerem érdekében.

Elsősorban a jelen problémáira tud megoldást találni az asztrológia, mert előre jelezni különböző konkrét eseteket csak analógiásan* képes. Általában az ember hajlamai szerint szabadon választja ki az azonos körbe tartozó dolgokat. Például vénuszi a szép nő, a pénz, vagy a jó közérzet is. Egy bonyolult állás több száz összetevőjének a helyes elemzése szükséges a jó prognózis készítéséhez, melyhez rendkívül sok, - több éves, évtizedes - tanulás és tapasztalás kell.

A következő néhány mondatot a gyakorló asztrológusok figyelmébe is ajánlom.

Várható eseményeket, még akkor sem lehet konkrét eseményként előre jelezni, ha nagyon felkészült az asztrológus, mert ő is csupán ember, és mindig tévedhet, belevetítheti saját előítéleteit, félelmeit a jóslatokba. Iszonyú károkat okozhatunk a lélekben, különösen az erre fogékony ember esetében, önbeteljesítő rossz hatású jóslatok jövendölésével, mellyel tönkretehetünk egy életet. A megjósolt rossz kimenetelű esemény miatt az ember ilyenkor csak fél, és tudatosan vagy tudat alatt, állandóan e körül a probléma körül forog az agya, és tudattalanja. A kedvező jó irányú megoldásokat észre sem veszi többé. A félelem szinte beszűkült, hipnotikus tudatállapotban tartja, egészen a várt esemény bekövetkeztéig, amikor megkönnyebbül. Valóban rákos, tbc-s, szívbeteg stb. lettem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne jósoljunk konkrét rossz eseményeket soha! Túl veszélyes, amely nem játék! A hittel nemcsak gyógyítani, de ölni is lehet! A be nem váltódott kedvező hatású jóslat pedig az egész asztrológiát teszi nevetségessé, hiteltelenné, és már így segíteni sem tudunk igazán.
A lényegi tendenciák megmutatásával, felvázolásával is sokat segíthetünk a ránk szoruló embereknek.

A magam részéről nem foglalkozom a reinkarnáció kérdésével sem, mert az a meggyőződésem, hogy itt a földön az emberi élet teljes hossza alatt kell a problémáinkat megoldani. A születéstől a halálig tart az ember kompetenciája, a többi - az Isten (aki hiszi), a szellemek, a természeti törvények stb. - dolga, nem az enyém. Bőven elég feladatot ad számunkra az élet, nem kívánom a magam megoldhatatlannak tűnő nehézségeit áthárítani sem a születésem előtti, sem a halálom utáni lényre. Az elhárítás "ezoterikus" fajtája ez! Ha léteznek előző életek az már a filozófia témakörébe tartozik, amely nagyon érdekes és lehetséges dolog, de ne keveredjen a mindennapi élettel.
Veszélyes dolog a hétköznapi lélek számára a reinkarnáció tana, mert gyakran előfordul, hogy aki nem találja meg a helyét itt a földön, az gyakran azon kívül keresi azt, mely folyamat egészen a beteges állapotig juthat el, mikoris szétesik a személyisége, "elszáll", és nem képes már többé az életét önállóan vezetni.
Én minden ilyen típusú hozzám fordulót - ha képes vagyok rá- igyekszem visszahozni, visszarángatni a földre, mert kizárólag csak a stabil, két lábbal a földön járó, életében alapvetően sikeres, kiegyensúlyozott ember foglalkozhat ezotériával, különben könnyen megbomolhat az elméje. Nem véletlenül belső kör az ezotéria jelentése. Csak erős, megfelelő mennyiségű fizikai munkát végző, a testi realitást soha nem tagadó, az élet kiteljesedésére vágyó ember számára való ez az út. Ezért nem véletlen az a gyakorlat a valódi mester és tanítványa kapcsolatában, hogy évekig kizárólag testi munkát végeztet a beavatásra váróval, ezzel erősítve annak önfegyelmét és a szívósságát. A csodálatos, a földtől elrugaszkodott, misztikus élményeket csak erős fizikummal, földhöz gyökerezett lábbal érhetünk el, úgy hogy azok tapasztalatait képesek legyünk azután életünkben hasznosítani. Az ezotéria és a kábítószer azonos analógiába tartoznak (Neptun).

Ne a lebegő, földtől elrugaszkodott élmények elérése legyen a célunk, hanem azok üzeneteinek életünkben való hasznosításáért tegyük ezeket.

Mit tud még az asztrológia?

Az asztrológia segítséget tud nyújtani az emberi kapcsolatok terén. Meg lehet állapítani más emberekkel való viszonyunkat, kapcsolatunk mikéntjét, kapcsolódási pontokat, vonzásokat, taszításokat, azonosságokat, kiegészítődéseket. Ezt a technikát szinasztriának nevezzük. Számunkra jó munkatársat vagy élettársat találhatunk a segítségével.

Alapos elemzéssel pályaválasztási alkalmasságot is megtalálhatjuk a születési vagy radix - képletben. Kiválaszthatjuk azokat a munkaterületeket, foglalkozásokat, amelyek alkalmasak a felnőtt vagy a gyerek számára, felsorolva legjobb, kevésbé, legkevésbé jó, rossz, legrosszabbakat. Ezek a foglalkozások nem feltétlenül a legmenőbb, legpénzesebb, legmagasabb státusszal járók közé tartoznak, de illenek az adott ember személyiségéhez. Ne a magunk, és környezetünk vágyait akarjuk ráerőltetni a gyerekeinkre! Sok bánattól, testi-lelki betegségtől óvhatjuk meg őket, ha a neki illő területre irányítjuk, ahol munkája során megmutathatja kitűnő képességeit mindenkinek, és ezáltal kiéli ezeket az energiákat. Ha igazán megfelelő a számára a foglalkozás, akkor a legjobb szakember válhat belőle, mert szívesen csinálja, és minden energiáját, tehetségét beleadhatja. Ha ritka és különleges a foglalkozás, akkor azért fizetik meg jól, ha gyakori, akkor - erős verseny és küzdőképessége - esetén szintén sikeres lesz az életben.

A gyermek nevelésében is sokat segíthet az asztrológia a teljes személyiség-kép felállításával, mert már kicsi korban megtudhatjuk az erényeit és a hibáit egyaránt. Az erényeit kihasználva dicsérve motiválhatjuk, hibáit -ha szükséges- gyakorlással, tréningezéssel finoman korrigálhatjuk. A gyerekkel való kapcsolatunk minősége sokkal jobbá válhat, mert tudatosan, előre eltervezetten készíthetjük fel az életre. Baj csak akkor lehet, ha a gyerek a mi saját, nagyon utált "rossz" tulajdonságunkkal rendelkezik, és a hozzáfűződött érzelmeink miatt nem vagyunk képesek higgadtan gondolkodni és cselekedni. Ilyenkor kénytelenek leszünk magunkat is kigazítani, korrigálni, ha sikert akarunk elérni a nevelésben, bár külső segítség nélkül csak a legerősebbek, nagyon magas szinten álló emberek képesek erre. Kívülről, objektíven magunkat szemlélni nem mindennapi ember számára való feladat!

vissza a lap tetejére

Vendégoldal
Gondolatok...
Kérdések-Válaszok
Elemzés rendelés
Letöltések
Ajánló
Kapcsolat
Kezdőlap
Aktuális